Danmark har modarbejdet sunde fiskebestande i 20 år

                                 

København 29 April 2020: Danmark bærer sammen med Spanien og Storbritannien hovedansvaret for et systematisk overfiskeri af en række vigtige europæiske fiskebestande som torsk og sild over en periode på 20 år.

Det fremgår af en ny rapport fra New Economics Foundation, der indeholder en detaljeret analyse af EU-landenes årlige fiskekvotesætning i perioden 2001 til 2020 set i forhold til de videnskabelige anbefalinger fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, der hvert år udgives forud for EU’s fiskekvoteforhandlinger. Målt på volumen (ton) har Danmark siden 2001 samlet set trukket 1,48 million ton flere fisk op af havet, end forskerne anbefaler. Det rækker til en andenplads kun overgået af Storbritannien (1,78 million ton).(1) (2)

“Danmark bryster sig af at føre en ansvarlig miljøpolitik, men rapporten fra New Economic Foundation viser, at ordene desværre ikke altid følges op af handling,”Berit Asmussen, kampagneansvarlig hos Our Fish i Danmark. “Det er ganske enkelt uanstændigt, at lille Danmark ligger i top tre blandt EU-landene, i forhold til belastning af vores havområder med overfiskeri,” fortsætter Berit Asmussen.

“COVID19 pandemien kan ses som en direkte besked fra naturen, der slår igen, når vi presser og ødelægger den. Dette gælder også for havet, som vi, om ikke andet så for vores egen arts skyld, skal passe bedre på,” siger Berit Asmussen.

Beregninger fra The New Economics Foundation viser tilmed, at der er meget at hente rent økonomisk, hvis EU-landene stopper overfiskeriet. Noget landene faktisk allerede er juridisk forpligtet til pr. 1. januar 2020 i henhold til EU’s Fælles Fiskeripolitik (3), men som EU’s fiskeriministre valgte at ignorere ved de seneste forhandlinger for fiskekvoter for 2020. Helt konkret ville et stop for overfiskeriet i EU’s havområder kunne skabe over 20.000 nye job, skaffe mad til 89 millioner mennesker og sikre en ekstra omsætning i fiskeriet i EU på hele 1,6 mia. € årligt (1) .

“Det er på tide, at EU Kommissionen og EU’s regeringsledere vågner op og forholder sig til situationens alvor,” siger Berit Asmussen.

“Vi appellerer på det kraftigste til, at fiskeriminister Mogens Jensen og miljøminister Lea Wermelin samarbejder om at stoppe årtiers uansvarlig, dansk fiskeripolitik og side om side bakker op om at indføre konkrete tiltag i EU’s grønne aftale, der beskytter havet og dets ressourcer” siger Berit Asmussen.

Kontakt:

Berit Asmussen, kampagneansvarlig, Our Fish i Danmark, +45 40 41 66 48, berit@our.fish

Christina Koll, presseansvarlig, Our Fish i Danmark, +45 28 10 90 21, christina@our.fish

Noter:

  1. LANDING THE BLAME: OVERFISHING IN THE NORTHEAST ATLANTIC 2020: https://neweconomics.org/uploads/files/LtB_NE_Atlantic_2020.pdf
    Find mere detaljeret information i det tekniske bilag: Landing the Blame Technical Appendixspecifikt vedr. Danmark i fane 6
  2. Se samlet præsentation af rapporten i pressemeddelelse fra New Economics Foundation og Our Fish: https://our.fish/press/20-years-of-eu-overfishing-proves-need-for-blue-ambition-in-green-deal/
  3. EU 2013. Common Fisheries Policy. REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1380

“…the Union should improve the CFP by adapting exploitation rates so as to ensure that, within a reasonable time-frame, the exploitation of marine biological resources restores and maintains populations of harvested stocks above levels that can produce the maximum sustainable yield. The exploitation rates should be achieved by 2015. Achieving those exploitation rates by a later date should be allowed only if achieving them by 2015 would seriously jeopardise the social and economic sustainability of the fishing fleets involved. After 2015, those rates should be achieved as soon as possible and in any event no later than 2020. Where scientific information is insufficient to determine those levels, approximative parameters may be considered.”