Udsmid

Discarded fish on deck of North Sea trawler. © Greenpeace / Julian Germain

Discarded fish on deck of North Sea trawler. © Greenpeace / Julian Germain

Nogle fiskeredskaber er meget ødelæggende for havmiljøet og for fiskebestandene. Ikke-selektive fangstredskaber kan resultere i spild af mange millioner fisk i europæiske farvande. Ifølge skøn fra 2011 ligger fangsten af uønskede fisk og andre marine organismer i EU’s fiskeri på 1.700.000 tons hvert eneste år. (1) Et stort antal ungfisk dør, før de har haft tid til at yngle, og lavværdifisk eller andre uønskede fisk (hvoraf mange også er sårbare arter) smides over bord igen, døde eller døende. Med reformen af EU’s fiskeripolitik fra 2013, blev landingsforpligtelsen indført, som forbyder udsmid af fisk. Landingsforpligtelsen bliver også omtalt som udsmidsforbuddet eller discardforbuddet. Formålet med udsmidsforbuddet er at standse unødvendigt spild af fisk og fremme brugen af mere selektive fangstmetoder og fiskeredskaber. Udsmidsforbuddet betyder, at erhvervsfiskere har pligt til at lande fangster af arter, der er underlagt fangstbegrænsninger, og i Middelhavet også fangster af arter, der er underlagt mindstemål. Fangsten skal tages om bord, opbevares på fiskerfartøjerne, registreres, landes og, hvor det er relevant, afskrives på kvoten. Forbuddet blev gradvist indfaset mellem 2015 og januar 2019. Men rapporter tyder på, at der stadig finder udsmid sted, at fiskeredskaberne ikke er blevet mere selektive, og at fangstdata, som anvendes til videnskab og forvaltning af fiskebestandene, bliver mindre pålidelige. Samtidig nægter regeringerne at øge overvågningen til havs for at sikre, at udsmidsforbuddet overholdes. (2) Det ser ud til, at løftet om at standse overfiskningen ikke holdes, og at situationen ovenikøbet forværres, da udsmidsforbuddet ikke overholdes, og dermed stiger fiskeridødeligheden endnu mere.

 

  1. COM (2011). Commission Staff Working Paper Impact Assessment accompanying the document Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Common Fisheries Policy [repealing Regulation (EC) N° 2371/2002]. 
  2. Our Fish (2018), Thrown Away: How illegal discarding in the Baltic Sea is failing EU fisheries and citizens.