Hvad arbejder vi for?

 

#Endoverfishing

#Endoverfishing: Our Fish projection in Brussels during Agricouncil meeting

 

Our Fish kæmper for at stoppe overfiskning og udsmid af døde og døende fisk. Vi opfordrer alle EU-regeringer til at sikre gennemsigtig og bæredygtig forvaltning af Europas fiskebestande.

Our Fish samarbejder med organisationer og enkeltpersoner i hele Europa for at levere et klart og tydeligt politisk budskab: Overfiskning skal stoppes, og løsninger iværksættes, sådan at fiskeriet i Europas havområder drives på en måde, der sikrer bæredygtige fiskebestande nu og i fremtiden.

 

Hvad forventer vi?

  • Our Fish forventer, at EU’s medlemslande fastsætter fangstgrænser på bæredygtige niveauer på basis af den bedste foreliggende uafhængige videnskabelige rådgivning, og de bør omfordele deres nationale fiskekvoter for at prioritere det skånsomme fiskeri og de fiskere, som kan påvise overholdelse af reglerne.
  • For at sikre, at det ulovlige udsmid bringes til ophør, at der indsamles nøjagtige realtidsdata om fangsten, og at alle fiskerisektorer og alle medlemslande får gennemsigtige og lige konkurrencevilkår, forventer Our Fish endvidere, at alle EU-medlemslande gennemfører effektiv overvågning til havs og iværksætter programmer for håndhævelse af fiskerireguleringen. Herunder bør de gøre elektronisk fjernovervågning obligatorisk for de dele af fiskerflåden, hvor risikoen for overtrædelse af reglerne erfaringsmæssigt er stor.