Gode takter i aftale om fiskekvoter for Skagerrak, Kattegat og Nordsøen men torskekvote stadig for høj

                                 

Our Fish and ClientEarth

København 17.03.2021 – Forhandlingerne mellem EU, Storbritannien og Norge om fiskerimuligheder for 2021 i Skagerrak, Kattegat og Nordsøen har været igang siden årsskiftet. Nu er der endelig opnået enighed om fiskeriet på i alt seks bestande (torsk, kuller, sej, hvilling, rødspætte og sild)  [1]. 

Kvoten for to bestande, sild og torsk, blev imidlertid sat over rådgivningen fra forskerne i Det International Havundersøgelsesråd, ICES. Den vigtige torskebestand er i forvejen hårdt presset. For Nordsøen blev kvoten 10% lavere end i 2020 (samlet kvote er 13.246 tons, EU’s andel er 5.170 tons). Det er 8% højere end rådgivningen fra ICES på 12.284 tons. For Skagerrak anbefalede forskerne en samlet kvote på 1755 tons. Her røg kvoten også højere op, så der må fiskes 1.893 tons i alt (EU’s andel: 1.832 tons). Det er en nedgang på 10% i forhold til 2020 [2]. Ift. silden er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre på detaljer, som der stadig er uklarheder omkring.

Kampagneansvarlig for Our Fish, Berit Asmussen, 40416648, udtaler følgende:

“Det er glædeligt at se, at fire ud af seks delte bestande er sat i tråd med forskernes rådgivning, det er godt for miljøet, fiskerne og de samfund, der er afhængige af sunde fiskebestande.”

“Vi stiller os kritisk og undrende overfor, at torskekvoterne i både Nordsøen og Skagerrak blev sat over forskernes anbefalinger og torsken derfor ikke fik den hjælp, den har brug for. Det kan skabe alvorlige problemer for en bestand, der i forvejen er overfisket og desuden har lidt under problemer med ulovligt udsmid.”

“En hurtig genopbygning af en nøgleart som torsken ville utvivlsomt have betydet en hurtigere opblomstring for de fiskere og kystsamfund, der er afhængige af at havet vrimler med fisk.” 

Our Fish anbefaler sammen med organisationen ClientEarth at både EU, Norge samt Storbritannien går over til en fiskeriforvaltning, der i højere grad tager hensyn til forsigtighedsprincippet. Ikke mindst for bestande, der som torsken er forbundet med problemer med eksempelvis overholdelse af regler som Landingsforpligtelsen.

“Der er et presserende behov for, at politikerne tager bedre vare på at sikre sunde havområder og fiskebestande for at minimere tabet af biodiversitet og arbejde på at undgå klimakaos.” 

 

Kontakt:

Berit Asmussen, kampagneansvarlig, Our Fish i Danmark, berit@our.fish, +45 40 41 66 48, 

Christina Koll, presseansvarlig, Our Fish i Danmark, +4528109021

 

Noter:

[1] EU-Kommissionen, Agreed record of fisheries consultations between the European Union, Norway, and The United Kingdom for 2021”, 16.03.2021: ttps://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/norway 

Pressemeddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 16.03.2021:

https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/danske-fiskere-faar-igen-adgang-til-norske-farvande/?utm_campaign=danske-fiskere-fr-igen-adgang-til-norske-farvande&utm_medium=email&utm_source=fvm_nyhedsmail 

[2]: Den bilaterale og den trilaterale aftale om fiskerimuligheder for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat for 2021 drejer sig om seks fiskebestande. Torsk og sild blev sat ude af tråd med videnskabelig rådgivning.

Torsk:

ICES rådgivning for Skagerrak 2021

ICES rådgivning for Nordsøen 2021

Sild: 

ICES-advice for bestanden i foråret 2021 var 0-kvote for Kattegat og Skagerrak pga hensyn til silden i vestlige Østersø. ICES-rådgivningen for bestande i efterårets gydeperiode for Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og den engelske kanal lød på max 365.792 ton. Se rådgivning her.

Kuller, sej, hvilling, rødspætte blev sat i tråd med eller under forskernes anbefalinger. ICES rådgivning for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat 2021: https://bit.ly/2QflWLq 

Desuden blev der for Q1 og Q2 indgået aftale om kvote for koldvandsrejer (3.186 tons heraf 1.702 tons til EU). Senere på året skal resten af kvoten aftales udfra kommende rådgivning fra ICES.