Hvem er vi?

Our Fish arbejder for at stoppe overfiskning og udsmid. Vi opfordrer alle EU-regeringer til at sikre gennemsigtig og bæredygtig forvaltning af Europas fiskebestande. Our Fish samarbejder med organisationer og enkeltpersoner i hele Europa for at levere et klart og tydeligt politisk budskab: Overfiskning skal stoppes, og løsninger iværksættes, sådan at fiskeriet i Europas havområder drives på en måde, der sikrer bæredygtige fiskebestande nu og i fremtiden.

Rebecca Hubbard
Direktør for Our Fish

rebecca@our.fish

Dave Walsh
Kommunikations Rådgiver

dave@our.fish

Sharon Becker
Kampagnekoordinator for Nederlandene

sharon@our.fish

Katja Hockun
Kampagnekoordinator for Tyskland

katja@our.fish

Mike Walker
Konsulent

mike@our.fish

Cathrine Pedersen Schirmer
Kampagnekoordinator for Danmark

cathrine@our.fish

 
 

Hvordan arbejder vi?

I Tyskland samarbejder vi med Deutsche Umwelthilfe. I Danmark og Nederlandene er det vores kampagnekoordinatorer, som driver vores arbejde. Det er Our Fishs Direktør, som står for samarbejde med andre NGO’er på EU-niveau.

Our Fish er oprettet på initiativ af Funding Fish, som er en "registered charity" i England og Wales, registreringsnummer 1163785.