Hvem er vi?

Our Fish arbejder for at stoppe overfiskning og udsmid. Vi opfordrer alle EU-regeringer til at sikre gennemsigtig og bæredygtig forvaltning af Europas fiskebestande. Our Fish samarbejder med organisationer og enkeltpersoner i hele Europa for at levere et klart og tydeligt politisk budskab: Overfiskning skal stoppes, og løsninger iværksættes, sådan at fiskeriet i Europas havområder drives på en måde, der sikrer bæredygtige fiskebestande nu og i fremtiden.

Rebecca Hubbard, Program Director, Our Fish
Rebecca Hubbard
Direktør for Our Fish

[email protected]

Dave Walsh
Kommunikations Rådgiver

[email protected]

Katja Hockun
Kampagnekoordinator for Tyskland

[email protected]

Mike Walker, Fishlove
Mike Walker
Konsulent

[email protected]

Berit Asmussen
Berit Asmussen
Kampagnekoordinator i Danmark

[email protected]

Christina Koll
Christina Koll
Kommunikationsrådgiver

[email protected]

 
 

Hvordan arbejder vi?