Forhandlinger om fiskekvoter for Nordøstatlanten herunder Nordsøen, Kattegat og Skagerrak blev skamfuld øvelse

                                 

Bruxelles, 17. december 2020:-  Her i årets sidste måned er næste års fiskekvoter for bl.a. Nordsøen, Skagerrak og Kattegat vanen tro blevet forhandlet på plads blandt EU’s fiskeriministre. Desværre er en anden kedelig vane fulgt med, nemlig den om at glemme, at det som regel er dumt at save for tosset i den gren, man selv sidder på – eller rettere som fiskerierhvervet, forbrugerne og vores samlede havmiljø sidder på. Fiskeriministrene valgte nemlig at sætte cirka 30% af omkring 30 EU kvoter over den videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), som ellers er minimumsforudsætning for at sikre sunde bestande fremover [1].

Det blev den stærkt pressede torsk i Kattegat et tydeligt eksempel på med en kvote på 123 tons i stedet for den 0-kvote, som forskerne havde rådet til. [2]

“Torsken i Kattegat er et fremragende eksempel på et stærkt problematisk forhandlingsresultat, hvor en kritisk presset bestand bliver presset yderligere for at sikre et hummerfiskeri, der ikke gør nok for at nedsætte bifangsten af torsk, – og som i øvrigt ødelægger Kattegats havbund med deres bundslæbende redskaber. Det risikerer at få alvorlige konsekvenser for et økosystem, der i forvejen er ude af balance, og hjælper på den lange bane hverken fiskerne, havet, klimaet eller forbrugerne,” siger Berit Asmussen, kampagneansvarlig i Our Fish i Danmark.

Desuden sluttede fiskeriministrene sig til EU Kommissionens tidligere forslag om generelt at fastsætte såkaldte “roll over” kvoter på 25% af 2020-kvoterne for bestande, der indgår i et delt fiskeri med England og Norge som en foreløbig plan gældende fra januar til marts 2021. Desuden blev der sat en 65% “roll-over” til tre bestande der primært fiskes om vinteren, Blåhvilling, makrel i Nordsøen, Skagerrak og kattegat og hestemakrel vest for De Britiske  Øer. Ideen er at sikre, at fiskeri på delte bestande kan fortsætte, indtil en mere permanent aftale kommer i hus med England og Norge for resten af 2021.

Sild kan gå hen og blive et anderledes markant eksempel på en delt bestand, hvor en 25% ‘roll over’ vil være helt ude af tråd med videnskaben og med en økosystembaseret tilgang til havet.

“Hvis England og Norge i kommende forhandlinger viser sig at være enige i en ‘roll over’ på de 25% for januar – marts, så kan der potentielt blive fanget over 1.000 tons sild i årets første tre måneder og altså langt over den 0-kvote for bestanden i foråret, som ICES havde anbefalet af hensyn til en skrantende sildebestand i Vestlige Østersø,” siger Berit Asmussen.

To anerkendte forskere har da også kritiseret EU Kommissionens forslag til Rådet om roll-over:

“Selvom jeg forstår behovet for pragmatiske foranstaltninger i forhold til foreløbige fiskerigrænser for 2021, så må det ikke blive en undskyldning for at ignorere videnskaben”, siger Dr. Rainer Froese, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research i Tyskland.

“Forskernes råd var eksempelvis, at der blev skåret 17% i torskekvoten for Nordsøen i 2021, og det burde de lytte til. En ‘roll over’ tilgang på 25%, som fører til overfiskeri i første kvartal af næste år, bliver svært at vende til noget positivt senere hen,” siger han.

“En 25% ‘roll over’ regel er ikke acceptabelt og kan blive værre end den allerede forældede og utilstrækkelige MSY-tilgang (Maximum Sustainable Yield). I en tid hvor vi burde bevæge os hen mod en mere forsigtig økosystem-baseret tilgang tillod EU Kommissionen i deres forslag til Rådet, at den videnskabelige rådgivning ikke bliver fulgt i første kvartal af 2021. For nogle bestande er løbet kørt og det vil få uoprettelige konsekvenser for fiskebestande, folk, fiskere og det marine økosystem,” siger Didier Gascuel, Direktør ved Center for Aquatic Sciences and Fisheries på Agrocampus Ouest i Frankrig.

Det er fundamentalt vigtigt, at EU ikke sætter foreløbige kvoter med mindre England og Norge er enige. Hvis kvoterne sættes ensidigt og ikke ved fælles overenskomst, risikerer de at komme ud af trit med international lovgivning, og at Europæiske farvande kommer til at minde om det Vilde Vesten.

Our Fish har gentagende gange henstillet til behovet for at forvalte havet og fiskebestandene ud fra en økosystembaseret tilgang.

“De enkelte fiskebestande har hver deres rolle i forhold til hinanden og i forhold til de naturområder i havet, som de lever i og påvirker. Samtidigt spiller havet – og havets sundhed – en central rolle i hele Jordens naturlige systemer, bl.a. ift. klimaet. Det er dén helhed, som vores beslutningstagere, inklusive fiskeriministrene, simpelthen bliver nødt til at tænke ind med en økosystembaseret tilgang” siger Berit Asmussen

“Vores nye fiskeriminister Rasmus Prehn og alle de andre fiskeriministre skyder helt forbi skiven, når de ikke sætter kvoterne på de niveauer, som forskerne har rådet dem til. Det modarbejder direkte alle internationale og EU-relaterede indsatser og aftaler om at få et bæredygtigt fiskeri og sunde havområder,” siger Berit Asmussen.

 

Kontakt:

Berit Asmussen, kampagneansvarlig hos Our Fish i Danmark, +45 40 41 66 48

Christina Koll, kommunikationsansvarlig hos Our Fish i Danmark, +45 28 10 90 21

Kvoteoversigt: 

EU-bestande: Udvalgte bestande uden sammenhæng med Storbritannien og Norge:

 

Rødspætte:

Kattegat (3a):

Torsk:

Kattegat (3a):

 

Jomfruhummer: 

Kattegat og Skagerrak (3a): Delt med lande udenfor EU

Nordsøen:

  • TAC 2021: 771 tons, det er minus 75% af kvoten for 2020 på 3078 tons.
  • ICES-advice her https://bit.ly/3gVnKmc

Bestande delt med lande udenfor EU og genstand for endnu ikke afsluttede forhandlinger: Udvalgte

 

Torsk: 

 

Skagerrak, Nordsøen, samt Engelske kanal:

 

Rødspætte:

Skagerrak og Nordsøen:

Sild: 

 

Kattegat, Skagerrak og Nordsøen: 25% roll over

  • TAC 2021: 25% roll-over fra januar – marts 2021 sammenlignet med sidste års TAC  
  • ICES-advice for 2021 er 0-kvote for Kattegat og Skagerrak pga hensyn til silden i vestlige Østersø. Kvote over 0 i Kattegat og Skagerrak er derfor ude af tråd med videnskabelig rådgivning. Dog lyder ICES-rådgivningen for bestande i efterårets gydeperiode for Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og den engelske kanal på max 365.792 ton. Se rådgivning her.

Skolæst:

Dybhavet i område III, Kattegat, Skagerrak, Øresund, Østersøen mv.

Brisling:

Nuværende aftale løber frem til 30 juni 2021.

Noter:

[1] Rådsmøde for Landbrug og Fiskeri, 15-16 december 2020. Ialt 25 kvoter for Nordøstatlanten er blevet vedtaget på Rådsmødet. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/17/agreement-on-fishing-opportunities-in-the-atlantic-north-sea-mediterranean-and-black-sea-for-2021/

Herudover er der vedtaget kvoter for Middelhavet og dybhavet. Se pressemeddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 17. december 2020:

https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/eu-aftale-fiskekvoter-forlaenges-i-tre-maaneder/

 

[2] ICES-rådgivning for 2021 kattegat torsk:

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/2020/cod.27.21.pdf