Rapport: Ulovligt udsmid af Østersøtorsk fortsætter

                                 

 Ulovligt udsmid i Østersøen rammer miljøet, samfundet og fiskeriet selvKøbenhavn, 4. oktober 2018

Massive mængder østersøtorsk bliver stadig smidt overbord fra kutterne i Østersøen, selvom det har været ulovligt i tre år, de ansvarlige ministerier kender til problemet. Det afslører en ny rapport fra organisationen Our Fish.

Rapporten ” Ulovligt udsmid i Østersøen er et spild for fiskeri, samfund og miljø” udgives forud for EU’s fiskeriministres rådsmøde i Luxembourg 15. – 16. oktober. Den tager temperaturen på den hårdt pressede torsk i den vestlige og østlige del af Østersøen og opfordrer fiskerminister Eva Kjer Hansen og hendes kollegaer i EU til at sætte ind med det samme overfor ulovlighederne. Det er helt afgørende, hvis man skal undgå yderligere nedgang for østersøtorsken, der lider under overfiskeri og massivt, ulovligt udsmid.

Torskene i Østersøen er højt skattet af både fiskere og forbrugere, og i torskefiskeriets velmagtsdage i 1984 blev der landet mere end 440.000 tons torsk fra den østlige Østersø. Men efter voldsom nedgang i bestanden må der i dag ikke landes mere end 40.000 tons torsk fra den østlige Østersø om året. Torskene i denne bestand bliver dog ikke kun færre i antal, de bliver også mindre og mindre, og torsk på over 45 cm er stort set forsvundet fra området. For ni år siden stod det desuden så skidt til for torskebestanden i den vestlige del af Østersøen, at den var på randen af kollaps. Selvom der for nyligt er sket en lille bedring i bestanden, er den stadig yderst sårbar, og for at øge beskyttelsen er der lukket for fiskeri af torsk i den vestlige Østersø, imens den gyder, samtidig med at kvoterne er blevet skåret ned.

“I næsten ti år har EU’s fiskeriminister sat de tilladte fangstmængder for torsk i den østlige Østersø på et niveau, der ligger så langt over videnskabelige anbefalinger, at det ikke skaber en effektfuld begrænsning i fangsterne. Det er et tydeligt eksempel på ineffektive og dårlige forvaltning af en ellers yderst sårbar bestand, og det er ikke en god udvikling hverken for fiskeriet eller for havet”, siger Rebecca Hubbard, programchef for Our Fish.  “Lige nu bør EU’s fiskeriministre rette deres blik skarpt mod det forslag til næste års fangstmængder, der for kort tid siden kom fra EU-Kommissionen. Det er virkelig opppe over for torskene i Østersøen, og det kan ikke understreges nok hvor vigtigt det er for bestandenes fremtid, at fiskeriministrene nu sikrer, at fangstmængderne endelig bliver sat i tråd med den videnskabelige rådgivning,” fortsætter hun.

Uafhængige observationer tyder på, at 10,1 millioner torsk fra både den vestlige og østlige Østersø i 2017 blev smidt ulovligt overbord. Fisk, der derfor heller ikke blev regnet med i fangsterne. For torskene i den østlige Østersø har forskere vurderet, at kun 1/17 af fangsterne af uønskede fisk under mindstemålet rent faktisk blev landet og registreret, sådan som loven kræver (sammenlignet med hvad der reelt blev smidt ud).

“I hvilket andet erhverv ville man blot kigge den anden vej, når man fandt ud af at 85% af en aktivitet er klokkeklar ulovlig? Landene omkring Østersøen har pligt til at sikre, at fiskeriet udføres i overensstemmelse med loven, og at pilen i højere grad peger mod mere et selektivt, bæredygtigt og transparent fiskerierhverv. Det er ikke alene nødvendigt for at sikre østersøtorskens overlevelse, det er også nødvendigt for fiskeriet selv, for uden fisk intet fiskeri,” konkluderer Hubbard.

Forud for rådsmødet i Luxembourg anbefales fiskeriministrene derfor at:

  • Følge videnskabelig rådgivning og sætte de samlede tilladte fangstmængder på et bæredygtigt niveau og i tråd med målet i EU’s fælles fiskeripolitik;
  • Stille krav til at fiskeflåder med særlig risiko for udsmid dokumenterer, at de overholder loven ved hjælp af REM systemer (Remote Electronic Monitoring) og videoovervågning eller brug af uafhængige observatører;
  • Fastsætte kvoterne baseret på ICES’ rådgivning, og at ‘top-ups’ for uønskede fangster kun gives til fartøjer, der via REM kan påvise, at de overholder landingsforpligtelsen.

 

Download rapporten:

Illegal Baltic cod discards are wasting fisheries, communities & the environment kan downloades her.

 

Tidligere relevante rapporter:

September 2018: Ignoring the Science: EU Commission 2019 Baltic fishing limits outstrip ambition to end overfishing

October 2017: EU Fisheries Ministers’ All Night Debate Leads To Continued Baltic Overfishing of Cod

November 2017: Thrown Away: How Illegal Discarding in the Baltic Sea is Failing EU Fisheries and Citizens

 

Kontakt:

Dave Walsh, Our Fish Communications Advisor, dave@our.fish +34 691826764

Rebecca Hubbard, Our Fish Program Director, rebecca@our.fish +34 657669425