Utilstrækkeligt forslag om redning af østersøtorsk

                                 

Agencja Fotograficzna Caro / Alamy Stock Photo

København, 26 april: Fiskeriminister Eva Kjer Hansen har meldt ud, at hun er villig til at skære 70 % af dette års fiskekvote for torsk i den Østlige Østersø i et forsøg på at redde torsken.

Kampagnekoordinator i Our Fish,  Cathrine Pedersen Schirmer ( 21977905), siger:

“Det er naturligvis et skridt i den rigtige retning, at Fiskeriminister Eva Kjer Hansen nu vil arbejde for at stoppe torskefiskeri i den Østlige Østersø, men hendes hjælp kommer desværre for sent og er for uambitiøs (1).”

“Ministerens forslag om at reducere fiskekvoten med 70% er ikke så imponerende, som det måske kan se ud, for det vil stadig være tilladt at hive hele 7.233 tons torsk op af havet som såkaldt bifangst, og det er alt for meget for en bestand i krise.”

“Eva Kjer Hansens forslag vil ikke redde torsken i den østlige Østersø og bremse overfiskeri fra et fiskeri, der desværre endnu ikke har formået at bevæge sig i en bæredygtig retning.”

Gårsdagens melding fra Eva Kjer Hansen kommer i kølvandet på en alarmerende rapport udgivet tidligere på måneden af ICES, det International Havundersøgelsesråd. Rapporten viste, at torsken i den Østlige Østersø nu er nede på et så kritisk lavt niveau, at den ikke er i stand til at reproducere sig selv i tilstrækkelig grad til at sikre en bæredygtig bestand fremover [2]. ICES-rapporten udløste på daværende tidspunkt et fælles brev fra en række NGO’er, der blev sendt til alle fiskeriministrene i landene omkring Østersøen, og hvor NGO’erne bad ministrene om at beskytte torsken ved at lukke fiskeriet i den Østlige Østersø ned med øjeblikkelig virkning og inden gydeperioden i maj, sådan som Europas Fælles Fiskeripolitik giver dem mulighed for.

Forskere har i mange år advaret politikerne mod den kritiske tilstand, som torsken i den østlige Østersø er i, ikke mindst som følge af en meget lille bestandstørrelse, svindende størrelse på fiskene når de er modne til at reproducere sig selv og mangel på føde [2]. Trods advarslerne har fiskeriministerene siden 2013 ikke nedsat fiskekvoterner tilstrækkeligt. I 2018, sagde ICES, at fangsterne af østersøtorsk i 2019 ikke måtte overskride 16.685 tons, hvis ellers forsigtighedsprincippet skulle følges [3]. Det valgte EU Kommissionen og fiskeriministrene at ignorere og satte således fiskekvoten til 24.112 tons.  Det svarer til en overskridelse af rådet fra ICES med 7.427 tons (45%). Eva Kjer Hansens nye forslag om en 70% reduktion af kvoten betyder, at hele 7.233 tons torsk fra østlige Østersø stadig kan fanges – det er næsten samme mængde, som fiskeriministrene overskred ICES’ råd med for kvoten for 2019.

Derudover har ICES vurderet, at det totale udsmid af torsk fra østlige Østersø i 2017 var på 3.452 tons [3]. Eva Kjer Hansen tillader således med sit nye forslag fiskere at fange dobbelt så mange torsk fra Østlige Østersø som bifangst, end den mængde fisk, som forskere har vurderet rent faktisk blev fanget som bifangst i 2017. Forslaget er på den måde hverken med til at sikre øget initiativ til at øge selektionen i fiskeriet eller at nedsætte de negative påvirkninger for torsken fra andre fiskerier.

“I årevis er den årlige fiskekvote for torsk i Østlige Østersø blevet sat så højt, at fiskerne ikke engang formår at bruge kvoten fuldt ud, fordi der simpelthen er så få torsk tilbage at fange. Hårde tider betyder, at det er tid til hårde løsninger: Eva Kjer Hansen må lukke fiskeriet efter torsk i den Østlige Østersø ned med øjeblikkelig virkning og inden gydeperioden i maj og sikre nedsættelse af bifangst, så den kommer så tæt på nul, som muligt. Det bør inkludere øget overvågning af fartøjerne til havs, så udsmid ikke finder sted.”

Kontakt:  

Christina Koll, kommunikationsansvarlig, christina@our.fish, ‭ 28 10 90 21‬

Cathrine Pedersen Schirmer, Our Fish kampagneansvarlig, cathrine@our.fish  21977905

Noter

Rapport fra ICES

[1]  Pressemeddelelse ra Fiskeriministeriet: http://um.dk/da/fiskeri/nyheder/NewsDisplayPage/?newsID=F35EA759-BF2B-450B-BC5B-5A3A1DACA7B0

[2]  ICES 2019 rapport fra Benchmark Workshop ang. Østersøtorsk (WKBALTCOD2) p.77.

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2019/WKBALTCOD2/WKBALTCOD2%202019.pdf

 

[3] ICES 2018 råd for torsk i Østlige Østersø

Photo: Agencja Fotograficzna Caro / Alamy Stock Photo /Frank Sorge