NGO’er hejser rødt flag: Stop overfiskeri nu ellers skrider deadline

                                 

NGOs raise red flag: end overfishing now or miss legal deadline!

Bruxelles, 11. april 2019: I dag reagerer miljøorganisationer i hele Europa med stor bekymring på en netop offentliggjort rapport fra den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF). Rapporten afslører, at Danmark og de øvrige EU medlemslande sakker gevaldigt bagud i forhold at overholde en ellers juridisk bindende deadline 1. januar 2020 for stop af overfiskeri i hele EU (1).

“Når STECF-eksperterne siger, at Eva Kjer Hansen og de øvrige europæiske fiskeriministre og regeringer er bagud i forhold til tidsplanen om at stoppe overfiskeri, så er det ikke kun tid til at lytte, det er tid til at handle,” siger Gonçalo Carvalho, Executive Coordinator hos Sciaena.

“EU’ s egen juridisk bindende deadline for at stoppe overfiskeri i 2020 er lige rundt om hjørnet, alligevel er 41% af de Nordøstatlantiske bestande stadig overfisket. Det er ikke godt nok, hvis vi skal sikre et sundt havmiljø og fiskeri fremover,” siger Cathrine Pedersen Schirmer, kampagneansvarlig i Our Fish i Danmark.

2020 deadlinen er del af en række tiltag fra 2013, da den Fælles Europæiske Fiskeripolitik (FFP) blev reformeret. Alle EU-medlemsstater herunder Danmark har således skrevet under på et lovkrav om at bringe overfiskeri til ophør senest i 2020 (2).

I den netop offentliggjorte STECF-rapport konstateres det imidlertid, at mange fiskebestandene i det nordøstlige Atlanterhav trods forbedringer siden 2003 stadig overfiskes. I Middelhavet og Sortehavet er situationen yderst alvorlig. Generelt går det ifølge eksperternes rapport for langsomt med at forbedre situationen for fiskebestandene, til at vi kan være sikre på, at 2020-deadlinen overholdes.

“Vi opfordrer på det kraftigste EU Kommissionen til fremadrettet at foreslå fiskekvoter, der er i overensstemmelse med videnskabelig rådgivning om bæredygtige fangstgrænser. Som vogter af EU’s traktater bør Kommissionen tage lederskab og sikre en hurtigere og mere effektiv proces frem mod 2020-deadlinen”, siger Jenni Grossmann, politisk rådgiver hos ClientEarth.

“EU’s medlemslande bør smøge ærmerne op som reaktion på rapporten fra EU’s eksperter og vise, at de virkelig mener det alvorligt, når de har skrevet under på at beskytte vores europæiske fiskebestande. Hvis regeringer og fiskeriministre fortsat tillader overfiskeri, sætter de både fremtiden for Europas fiskebestande og vores havmiljø på spil “ siger Andrea Ripol, fiskeripolitisk rådgiver hos Seas At Risk.

STECF rådgiver Europa-Kommissionen om fiskeriforvaltning og offentliggør hvert år en slags statusrapport over EU landenes fremskridt med hensyn til at nå målet om det maksimale bæredygtige udbytte (3).

Kontakt:

CFP2020 Kommunikationsansvarlig, Christina Koll, koll@kollcomms.com, +4528109021

Cathrine Pedersen Schirmer, kampagneansvarlig i Our Fish i Danmark, cathrine@our.fish, +45 21977905

ClientEarth: Martin Watters, Kommunikationsansvarlig, mwatters@clientearth.org, +44 (0)30 3050 5973

New Economics Foundation: David Powell, chef for miljø og grøn udvikling, david.powell@neweconomics.org, +442078206362

Sciaena: Gonçalo Carvalho, Executive Coordinator, gcarvalho@sciaena.org, +351 936257281

Seas At Risk: Andrea Ripol, fiskeripolitisk rådgiver, aripol@seas-at-risk.org, +32486168396

 

Noter:

  1. STECF-rapporten “Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy (STECF-Adhoc-19-01)”. Rapporten dækker det nordøstlige Atlanterhav og tilstødende farvande som f.eks. Østersøen ( FAO reg 27 ). Desuden dækker den over Middelhavet og Sortehavet ( FAO 37 ).Ifølge rapporten i år, var 41% af de kendte fiskebestande i Nordøstatlanten og tilhørende havområder stadig udsat for overfiskeri i seneste data-år 2017 (sammenlignet med 43% i 2016). Desuden var 37% af bestandene i 2017 uden for biologisk sikre grænser. I Middelhavet er størstedelen af bestandene overfisket med kun 13% (6 s), der ikke er udsat for overfiskeri (p. 8).
  2. Den reformerede fælles fiskeripolitik omfatter et grundlæggende mål om at sikre, at udnyttelsen af havets levende, biologiske ressourcer genopretter og opretholder populationer af de befiskede arter på niveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte.( “MSY” Grundforordningens artikel 2, stk. 2 , Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013). For at nå målsætningen om, at populationer af fiskebestande gradvist skal genoprettes til og opretholdes på et biomasse-niveau, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte, skal udnyttelsesgraden for det maksimale bæredygtige udbytte nås inden udgangen af 2020 for alle bestande. Endvidere står det klart i den fælles fiskeripolitik, at der skal vedtages foranstaltninger i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning (artikel 3 (c)).
  3. Artikel 50 i den fælles fiskeripolitik grundforordningen fastsætter: “Kommissionen aflægger hvert år så tidligt som muligt efter vedtagelsen af den årlige rådsforordning om fastsættelse af de fiskerimuligheder, der er til rådighed i EU-farvandene og, for EU-fartøjer, i visse ikke-EU-farvande rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridt med hensyn til at nå det maksimale bæredygtige udbytte og om fiskebestandenes situation.” Som led i dette anmodes STECF årligt om at rapportere om fremskridt med hensyn til at nå det maksimale bæredygtige udbytte og om fiskebestandenes situation. DenVidenskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) blev nedsat i 1993 for at rådgive Kommissionen om fiskeriforvaltning. Medlemmer af STECF udnævnes af Kommissionen ud fra deres ekspertise inden for havbiologi og havøkologi, fiskerividenskab, redskabsteknologi, akvakultur og fiskeriøkonomi. STECF rapporterer direkte til Kommissionen.