Reactie Our Fish Nederland (opgesteld samen met Europese NGO coalitie) op de uitkomsten van het vandaag verschenen rapport “Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy” van Europese wetenschappers verenigd in STECF.

                                 

NGOs raise red flag: end overfishing now or miss legal deadline!

Ook dit jaar weer hebben Europese wetenschappers de voortgang van Europa om overbevissing te beëindigen geëvalueerd en er blijkt dat bij de EU haar doelen wat betreft het stoppen van de overbevissing uiterlijk in 2020 bij lange na niet gaat halen. Ook in de Noordzee gaat het stoppen van overbevissing nog altijd te langzaam. Van meer dan honderd soorten die rondzwemmen in de Noordzee, valt voor slechts 21 soorten wetenschappelijk vast te stellen of ze worden overbevist, of juist niet. Het jaar 2006 was het dieptepunt: toen werden 19 van deze 22 gemonitorde visbestanden nog overbevist. In 2011 werden nog elf commerciële vissoorten overbevist en na een paar schommelingen werden het er in 2017 acht.

Bij de herziening van het Europese Visserijbeleid in 2013 hebben alle EU lidstaten en dus ook Nederland gezamenlijk besloten om te zorgen dat in 2020 de overbevissing is gestopt. Hoewel de wetenschappers opmerken dat de status van de visbestanden in de Noordoost-Atlantische Oceaan significant is verbeterd sinds 2003, is het tempo van het herstel de laatste jaren afgenomen.

”Wanneer de experts van STECF zeggen dat Europese ministers en overheden achterlopen op schema om te zorgen dat er een eind komt aan overbevissing, is het niet alleen tijd om te luisteren, maar ook om ernaar te handelen,” zegt Sharon Becker, campagnecoördinator voor Our Fish Nederland.

Het doel van de EU om januari 2020 voor alle beviste bestanden een duurzaam visniveau te bereiken wordt bij lange na niet gehaald. Nog steeds is 41% van de bestanden overbevist of valt buiten de veilige biologische grenzen. In de Noordzee is de zeebaars al lange tijd ernstig overbevist waardoor wetenschappers een aantal keer op rij een nulvangst adviseerden en ook kabeljauw is sinds vorig jaar niet meer veilig: Wetenschappers adviseerde een 40% reductie van de vangst. “Deze mate van overbevissing is een ernstige bedreiging van de toekomst van de gezondheid van onze oceanen,” zegt Sharon Becker, “De tijd dringt. We vragen de Nederlandse overheid dan ook met klem om samen met andere Europese landen vangstlimieten voor te stellen die in lijn zijn met dit wetenschappelijke advies. Het vandaag uitgebrachte rapport moet leidend zijn in haar beleid. Om hierin echt grote stappen te maken moet er geïnvesteerd worden in meer selectieve visserij.”

STECF adviseert de Europese Commissie op visserijmanagement en wordt gevraagd om jaarlijkse rapportages uit te brengen over de voortgang van de EU op het behalen van de overbevissingsdoelstellingen in lijn met het Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB) (3). Dit is het laatste onderzoek voor de deadline van 2020 waarin er geen overbevissing meer mag zijn volgens de eigen afspraken van de EU.

Our Fish Nederland werkt aan de naleving van het gemeenschappelijke visserijbeleid en het behalen van duurzame visbestanden in Europese wateren.

Einde persbericht

Contact:

Our Fish Nederland Campagnecoördinator, Sharon Becker, sharon@our.fish, 0642229702

Our Fish is onderdeel van de CFP2020 coalitie, bestaande uit ClientEarth, New Economics Foundation, Sciaena, Seas At Risk en Our Fish.

Noten:

  1. STECF rapport “Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy”. Dit rapport beslaat de Noordoost Atlantische en aangrenzende zeeën (FAO reg 27) en de Mediterrane en Zwarte Zee (FAO 37). Dit jaar is 41% van de visbestanden nog steeds overbevist of buiten de biologische limieten, vergeleken met  43% in 2016.
  2. Het herziene Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB) bevat de fundamentele doelstelling om op progressieve manier de visbestanden te herstellen en behouden boven duurzame niveaus, met name boven niveaus die het mogelijk maken om maximaal duurzame opbrengst te produceren (Maximum Sustainable Yield of MSY, zie ‘Article 2(2) van de CFP Basic Regulation, Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013). Om het doel van de ‘MSY doelstelling’ te behalen zegt deze wet dat de MSY uitputtingssnelheid uiterlijk 2020 behaald moet zijn voor alle bestanden. Bovendien stelt het GVB duidelijk dat alle maatregelen genomen moeten worden overeenkomstig de best beschikbare wetenschappelijke adviezen. (Article 3(c) of the CFP Basic Regulation).
  3. Artikel 50 van het CFP Basic Regulation schrijft voor: “The Commission shall report annually to the European Parliament and to the Council on the progress on achieving maximum sustainable yield and on the situation of fish stocks, as early as possible following the adoption of the yearly Council Regulation fixing the fishing opportunities available in Union waters and, in certain non-Union waters, to Union vessels.” Als onderdeel hiervan is STECF gevraagd om jaarlijks te rapporteren op “progress in achieving MSY objectives in line with the Common Fisheries Policy”. Het Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) is opgezet in 1993, en STECF leden “zijn genomineerd door de Europese Commissie” uit hooggekwalificeerde wetenschappers met competenties in dit veld.