Drastisk reduktion af torskekvote er et wake-up call

                                 

Seas at Risk and Our Fish Logos

Bruxelles, 28 June 2019 –  EU’s fiskeriministre, herunder nyudnævnte, danske Mogens Jensen, må trække hurtigt i arbejdstøjet og få gjort op med årtiers nedprioritering af den videnskabelig rådgivning, når fiskekvoterne for 2020 skal forhandles i December. Sådan lyder opfordringen fra Our Fish og Seas At Risk som direkte reaktion på en netop offentliggjort rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) for Nordøstatlanten – herunder Nordsøen. Rådet fra ICES lyder, at kvoten i Nordsøen og Skagerrak skal skæres med hele 70 % i 2020 sammenlignet med 2019. Der bør således kun fanges 10.457 tons torsk i området hele næste år. For Kattegat er rådgivningen endnu mere skarp. Forskerne anbefaler en nul-kvote for torsk i området, hvilken reelt kan betyde en nedlukning af trawlfiskeri efter jomfruhummer i Kattegat, da fiskeriet også fanger torsk som såkaldt uønsket fangst. [1]

“Behovet for at skære så drastisk i torskekvoten for Nordsøen er naturligvis en alvorlig sag for en masse fiskere, men det kunne faktisk helt have været undgået, hvis fiskeriministrene tidligere havde lyttet til rådgivningen fra forskerne i stedet for at sætte kvoterne på ikke bæredygtige niveauer, siger Andrea Ripol, politisk rådgiver hos Seas At Risk. [3]

Kvoterne for Nordsøen fastsættes hvert år i forhandlinger mellem EU og Norge og godkendes af EU’s ministerråd i December. Forud for forhandlingerne kommer ICES med deres rådgivning til, hvordan kvoterne bør sættes. Selvom EU og EU’s ministre har skrevet under på at stoppe overfiskeri i EU senest i 2020 [2], er det langt fra altid, at kvoterne sættes i tråd med videnskaben. Netop i år er kvoteforhandlingerne yderst afgørende for, om det kan lade sig gøre at genopbygge torskebestanden i Nordsøen og leve op til 2020-deadlinen om at stoppe overfiskeri, der er en af de største trusler mod sunde havområder.

“Vi står midt i en biodiversitets – og klimakrise men alligevel har fiskeriministrene gang på gang valgt at se stort på at lette presset på vore havområder, der giver os hvert andet åndedrag. Norge og EU deler ansvaret for nedgangen i torskebestanden i Nordsøen, og nu må vores nye, danske fiskeriminister og hans norske kollegaer se at få rettet op på skaden,” siger Rebecca Hubbard, programchef for Our Fish.

For højt satte fiskekvoter er dog ikke det eneste problem for torsken i Nordsøen. Forsat ulovligt udsmid af torsk trods indførelsen af Landingsforpligtelsen i 2018 er med til at presse bestanden yderligere. [4] Our Fish og Seas At Risk anbefaler, at fiskeriministrene indfører obligatorisk, elektronisk overvågning på alle fartøjer, der fisker efter torsk i området, og som vurderes at være i risikozonen af Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA).

“EU’s regeringer har fejlet, når det kommer til at håndhæve Landingsforpligtelsen i Nordsøen, og det ulovlige udsmid er både spild af fisk og et alt for stort pres på torskebestanden, der i forvejen lider under overfiskeri. Derfor er der behov for overvågning,” siger Hubbard.

“Et halvt århundrede med for højt satte kvoter har presset Nordsøtorsken helt ud til kanten, og hvis dagens advarsel fra ICES ikke kan overbevise fiskeriministrene om, at det er tid til at stoppe legen, så lever de på ingen måde op til det mandat, som EU’s vælgere har givet dem,” said Andrea Ripol, Fisheries Policy Officer of Seas At Risk.

 

Kontakt:

Rebecca Hubbard, programchef, Our Fish Program Director, rebecca@our.fish +34 657669425

Christina Koll, kommunikationsansvarlig CFP2020, koll@kollcomms.com, +45 28109021

Andrea Ripol, politisk rådgiver, Seas At Risk aRipol@seas-at-risk.org + 32 486168396

 

Noter:

[1]  ICES rådgivning: “Advice on fishing opportunities, catch, and effort: Greater North Sea Ecoregion, 28 June 2019”: http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/cod.27.47d20.pdf

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/cod.27.21.pdf

[2] Den Fælles Fiskeripolitik indeholder klare mål om progressivt at sætte fiskekvoterne på bæredygtige niveauer, eller mere specifikt på niveauer, der sikrer det maksimale bæredygtige (‘MSY’, Article 2(2) i CFP Basic Regulation, Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013). For at nå’MSY målsætningen’ siger loven, at MSY niveauer skal opnås senest i 2020 for alle fiskebestande i EU. Desuden står det klart i loven, at der skal tages hensyn til videnskabelig rådgivning (Article 3(c) of the CFP Basic Regulation).

[3] Torsken i Nordsøen er i farezonen efter at være blevet udsat for overfiskeri i et halvt århundrede. Bestanden var voldsomt presset i det meste af 1980’erne og 90’erne men begyndte i de seneste ti år at vise tegn på bedring efter diverse tiltag for at redde bestanden. I 2018 var der dog tegn på, at bestanden igen gik ned, og ICES foreslog derfor, at kvoten for 2019 blev skåret med næsten 50% i forhold til 2018. Alligevel valgte fiskeriministrene at sætte kvoten 25% over forskernes anbefalinger.

Se ICES rådgivning fra 2018 for 2019 her: https://doi.org/10.17895/ices.pub.4436 

[4] I March 2019, viste undersøgelser på basis af aktindsigt fra Our Fish til de engelske fiskerimyndigheder, at der ikke var blevet landet en eneste undermåler af den engelske torskefiskeriflåde mellem 1 januar til 15. November 2018. Det var til trods for, at Landingsforpligtelsen blev indført for alt torskefiskeri i hele Nordsøen fra january 2018. Manglen på landinger af “ikke ønskede” fisk, til trods for at alt skal landes, tydede på, at Landingsforpligtelsen ikke blev overholdt, og det presser torsken i området hårdt, at der smides fisk ud.

 

——-ENDS ———————