Sådan kan Danmark gøre skerier bæredygtige og retfærdige

                                 

Sådan kan Danmark gøre fiskerier bæredygtige og retfærdigeDanmark må binde sig til at gennemføre den reformerede fælles fiskeripolitik (CFP), hvis man virkelig vil stoppe overfiskning.

Danmark har et ry for at være førende på miljøområdet, når det gælder f.eks. transport og energi. Men når det kommer til havmiljøet, så arbejder Danmark i stedet for at fortsætte overfiskning i EU farvande og for at forsinke de store miljømæssige, sociale og økonomiske fordele, som sunde fiskebestande bringer med sig. Forskerenes anbefalinger til regeringen om fiskeri indenfor bæredygtige grænser ignoreres som oftest med vagt definerede ‘socio-økonomiske’ faktorer som undskyldning. Men den økonomiske evidens (se figur 1) viser, at overfiskning må stoppes så snart som muligt.
Dette resume viser, at i stedet for at blokere for en fremtid uden overfiskning bør Danmark
  • følge de vidensbaserede anbefalinger fra forskere om bæredygtige kvotegrænser;
  • allokere fiskekvoterne for at incentivere miljømæssig best practice;
  • bruge den nationale fiskeripolitk og kvotesystemet til at støtte sårbare små fiskere med lav miljømæssig belastning under overgangen til bæredygtigt fiskeri.

Download Sådan kan Danmark gøre skerier bæredygtige og retfærdige (pdf)