Nye fiskekvoter skubber Danmark og EU længere væk fra stop af overfiskeri

                                 

Efter to døgns drøftelser har Eva Kjer Hansen og EU’s øvrige fiskeriministre i nat fastsat næste års fiskekvoter for Nordsøen og Atlanterhavet.

Cathrine Pedersen Schirmer, kampagneansvarlig i Danmark for Our Fish, siger;

“Det er helt uacceptabelt, at Eva Kjer Hansen har udtalt, at hun er klar til at bryde 2020-deadlinen for stop af overfiskeri i EU, ikke mindst set i lyset af, at fiskeriministrene netop har landet en svag aftale, der slet ikke i tilstrækkelig grad gør op med den nuværende situation, hvor 55 % af EU’s fiskebestande overfiskes.”

I 2013 indgik EU’s medlemsstater, Europa-Parlamentet og Kommissionen en aftale om at standse overfiskeri. Aftalen skulle indfases gradvist og senest være fuldført inden udgangen af 2020. Med kun et år tilbage til at opnå målet, har fiskeriministrene nu forsømt en meget vigtig lejlighed til at rette op på elendighederne.

“2019 skulle have været året, hvor fiskekvoterne endelig kom på linje med forskernes anbefalinger, og fiskeriministrene i det mindste kunne få ros på falderebet for at udvise viljestyrke til at overholde 2020-deadlinen for stop af overfiskeri i EU-farvande. Sådan blev det bare ikke, og det er dybt skuffende.”

“Fiskeriministrene er forpligtet til at stoppe overfiskeri senest i 2020, derfor har vi svært ved at forstå, hvordan Eva Kjer Hansen og co. kan forsvare en aftale, der ikke bringer os tilstrækkeligt tættere på sundere bestande.”

350,000 EU-borgere har bakket op om en underskriftsindsamling fra en række organisationer, herunder Our Fish, for stop af overfiskeri. Den har fiskeriministrene imidlertid valgt at ignorere og i stedet fortsat den efterhånden gamle deroute med overfiskeri (1).

Fangstgrænser for 2019 skal fastsættes i henhold til målsætningen i den fælles fiskeripolitik, særligt målsætningen om at nå et maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY). Men for en række af fiskebestande af stor betydning for eksempelvis Danmark, er den videnskabelige rådgivning med nattens aftale netop ikke blevet fulgt. Det gælder f.eks. for torsk i Nordsøen og Skagerrak, hvor fiskeriministrene er blevet enige om at reducere fangstgrænserne mindre, end den videnskabelige rådgivning. Også på ålebestanden, som IUCN har klassificeret som alvorligt truet, fortsætter det katastrofale overfiskeri – dog bortset fra en periode på tre-måneder i den såkaldte lukkeperiode. Our Fish har forud for forhandlingerne og sammen med andre grønne organisationer anbefalet, at fiskeri på den stærkt truede ålebestand skal lukkes helt ned – både for erhvervsmæssige – og rekreative fiskerier.   

”Vi kan ikke gå på kompromis med bevaringsbehovet for bestandene. Overfiskeri fører uundgåeligt til katastrofale følger i det lange løb, ikke alene for havmiljøet, men også for samfundet og for fiskerne, der faktisk ville få gavn af en perlerække af økonomiske og samfunds- og miljømæssige gevinster ved stop af overfiskeri.”

 

Kontaktoplysninger:

Cathrine Pedersen Schirmer, kampagneansvarlig i Danmark for Our Fish, +32 483 666 967 cathrine@our.fish

Noter:

  1. Underskriftsindsamling: https://www.change.org/p/julia-kl%C3%B6ckner-illegale-fisch-r%C3%BCckw%C3%BCrfe-stoppen-helft-unserem-fisch/sign, https://act.wemove.eu/campaigns/save-eu-seas, https://save.our.fish/

https://act.wemove.eu/campaigns/save-eu-seas

https://save.our.fish/

Website: http://our.fish

Follow Our Fish on Twitter: @our_fish