Ny rapport undersøger hvordan Danmark kan gøre fiskerier bæredygtige og retfærdige

                                 

København, 30. august 2017: En rapport, der udkommer i dag, undersøger Danmarks rolle i overfiskningen i EU farvande, og viser, at landet, ofte portrætteret som en grøn leder, forsinker de miljømæssige, sociale og økonomiske gevinster, der kommer af at genoprette og vedligeholde sunde fiskebestande.

Rapporten, Sådan kan Danmark gøre fiskerier bæredygtige og retfærdige, skrevet i samarbejde mellem Our Fish og New Economics Foundation, skitserer hvordan Danmarks regering kan stoppe overfiskning, adressere kvoteskandalen og komme på linje med europæisk fiskerilovgivning. Danmark kan opnå alt dette ved at sætte fangstkvoterne i henhold med vidensbaserede anbefalinger, fordele dets kvoter på en måde der fremmer miljømæssig best practice og ved at bruge national lovgivning og kvotesystemet til at støtte sårbare fiskerier med lav miljømæssig belastning under overgangen til bæredygtige niveauer.

“Den danske regering er Østersøens værste synder, når det gælder overfiskning — i 2017 toppede den listen over lande, der fisker over forskernes anbefalede grænser, mens de giver borgene det indtryk, at det er på grund af ‘socioøkonomien’. Men tallene fortæller os noget helt andet; ikke nok med at det ville give hurtigere økonomiske fordele at følge de vidensbaserede anbefalinger for fangstkvoter, så hjælper den nuværende fordeling af kvoter de destruktive trawlere, der forsager den største miljømæssige belastning og høster meget højere profitter end de små kystfiskerier med lav miljøbelastning,” siger Our Fish programdirektør Rebecca Hubbard.

De seneste kontroverser i Danmark har placeret fangstkvoter både på mediedagsordenen og i midten af dansk politi, efter tilbageholdelsen fra Folketinget af informationer vedr. muligheder for at begrænse koncentrationen af fiskekvoter resulterede i, at tidligere Minister for fiskeri Esben Lunde Larsen fik en næse (påtale) og frataget fiskeriområdet i August 2017 [1]. En nylig rapport har hertil bekræftet, at meget lidt information vedrørende kvotekoncentration eksisterer i det hele taget.[2]

Ny rapport undersøger hvordan Danmark kan gøre fiskerier bæredygtige og retfærdigeBestanden af torsk i den vestlige Østersø har i årevis været på kanten af kollaps, men alligevel har Danmark konsekvent sat fangstniveauer over vidensbaserede anbefalinger [3,4] Regeringen byder i denne uge repræsentanter fra alle Østersøregionens EU-lande velkommen i anledning af BALTFISH i København, for at diskutere fangstkvoter i Østersøen for 2018. Anbefalinger fra den trawlerindustri-dominerede Baltic Sea Advisory Council presser på for at sætte kvoterne for torsk i den vestlige Østersø mere end 3000 tons over de mest optimistiske vidensbaserede anbefalinger. [5]

“Med den seneste skandale omkring kvoteforvaltning i Danmark lader der til at være vendt et nyt blad, og åbnet for en offentlig debat omkring hvordan fangstkvoter bør forvaltes i den brede interesse,” fortsætter Hubbard. “Ligesom grænser for fiskeri bør være bæredygtige, bør de også være retfærdige. Det er nu, at den nye minister for fiskeri Karen Ellemann skal gribe chancen for både at sætte fangstkvoterne på bæredygtige niveauer og ændre systemet for kvotefordeling, så kystfiskerne med lav miljøbelastning prioriteres og deres økonomiske levedygtighed og miljømæssige bæredygtighed bedre sikres.”

Rapporten, Sådan kan Danmark gøre fiskerier bæredygtige og retfærdige, kan downloades her: http://bit.ly/DKBaltic2017dk

SLUT

NOTER:

Job-, fartøjs- og kvotetal fra tabel 1 i den udgivne rapport.

  1. CPH Post Online. (2017). Minister stripper of fishing duties. Hentet fra: http://cphpost.dk/news/minister-stripped-of-fishing-duties.html
  2. CPH Post Online. (2017). Police called in by auditors over fish quota irregularities. Hentet fra: http://cphpost.dk/news/police-called-in-by-auditors-over-fish-quota-irregularities.htm
  3. Torsk fra den vestlige Østersø er blevet overfisket i lang årrække, så selv efter et godt 2016 er bestanden stadig på sit næstlaveste biomasseniveau siden start 80’erne og udenfor sikre niveauer for at genoprette et sundt bestandniveau. ICES (2017), ICES Advice on fishing opportunities, catch, and effort, Baltic Sea Ecoregion. Udgivet 31. maj Cod.27.22-24
  4. New Economics Foundation (2017), Landing the Blame – Overfishing in the Baltic 2017.
  5. BSAC recommendations for the fishery 2018, hentet fra http://bsac.dk/BSAC-Resources/BSAC-Statements-and-recommendations/BSAC-recommendations-for-the-fishery-2018

Kontakt

Dave Walsh, Kommunikationsrådgiver, dave@our.fish +34 691826764

Rebecca Hubbard, Programdirektør, rebecca@our.fish +34 657669425

Om Our Fish

Our Fish arbejder for at sikre at EU medlemslande implementerer EU’s fælles fiskeripolitik og opnår bæredytige fiskebestande i europæiske farvande.

Our Fish arbejder med organisationer og individer. Our Fish bringer organisationer på tværs af Europa sammen for at bringe et stærkt og urokkeligt budskab: overfiskning i vores farvande må stoppes og løsninger sættes i stand for at sikre at Europas farvande fiskes bæredygtigt. Our Fish kræver, at EU’s fælles fiskeripolitik håndhæves korrekt, og at Europas fiskerier forvaltes effektivt.

Our Fish opfordrer alle EU medlemslande til at sætte deres årlige grænser for fangsten ved de bæredygtige grænser baseret på videnskabelige anbefalinger, og sikre sig at deres fiskeriflåde beviser, at de fisker bæredygtigt gennem kontrol og fuld fangstdokumentation.

http://www.ourfish.eu