Luk fiskeri efter torsk i østlige Østersø omgående

                                 

Eastern Baltic cod stock has collapsed – NGOs call to immediately close fishing of Eastern Baltic cod

København, 11 april 2019 – I dag modtager den danske fiskeriminister Eva Kjer Hansen og hendes kollegaer i Østersølandene et hastebrev fra en række organisationer bl.a. WWF, Oceana og Our Fish (1). I brevet opfordres ministrene til at lukke alt kommercielt fiskeri efter torsk i østlige Østersø med øjeblikkelig virkning og som direkte konsekvens af konklusionerne i en stærkt alarmerende rapport fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES. Rapporten viser, at torskebestanden i den østlige del af Østersøen nu er på så lavt et niveau, at bestanden må anses for at være ude af stand til at reproducere sig selv i et fornødent omfang til at kunne opretholde en fremtidig sund torskebestand (2).

“ICES-rapporten og sidste års nedslående undersøgelser af østersøtorskens tilstand giver tilsammen et chokerende billede af, hvordan den østlige bestand er faldet til et fortvivlende lavt niveau. Eva Kjer Hansen og hendes kollegaer bliver nødt til at lukke torskefiskeriet i østlige østersø nu, ellers bliver de direkte ansvarlige for at have givet torsken det sidste skub ud over kanten og mod reel kommerciel udryddelse,” siger Cathrine Pedersen Schirmer, kampagneansvarlig i Our Fish i Danmark.

Forskere og organisationer har længe advaret både fiskeriministrerne og EU Kommissionen om torskens alvorlige tilstand i den østlige Østersø. Blandt andet har der årevis været store problemer med dårlig reproduktion og sult i denne bestand.

Konklusionerne i rapporten fra ICES kommer kort efter en lignende melding under et møde i Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen (BSAC) 29. januar i år, hvor data fra sidste års trawlundersøgelser i den østlige Østersø blev fremlagt for rådet. Undersøgelserne viste et rekordantal tomme trawl og trawl med mere affald i end fisk (3).

 

Situationen kalder på at EU griber ind

Den normale fremgangsmåde for fastsættelse af fiskekvoter for Østersøen begynder den 29. maj med rådgivning fra ICES for alle kommercielt udnyttede bestande i havområdet. Derefter træffer EU’s fiskeriministre beslutninger om tilladte fangstmængder og andre foranstaltninger på EU’s møde mellem fiskeriministrerne i oktober. Den Fælles Europæiske Fiskeripolitik (CFP) indeholder imidlertid bestemmelser, der kan benyttes i tilfælde af, at en alvorlig trussel mod havmiljøet opstår. Eksempelvis en situation som den, vi netop står i for torskebestanden i den østlige Østersø. Paragraf 12 og 13 giver således EU Kommissionen og EU’s medlemsstaterne beføjelse til at benytte sig af hasteforanstaltninger.

“Fangstkvoterne for i år er allerede fastsat, og fiskeriet er i fuld gang, men med de nye informationer om, hvor dårligt torskebestanden i østlige Østersø har det, bør fiskeriet stoppe med det samme frem for at nøle og vente indtil fastsættelsen af kvoterne for næste år. Lad ikke torsken i den østlige Østersø blive endnu et eksempel på tilsidesættelse af bæredygtig fiskeriforvaltning til fordel for andre interesser,” siger Henrike Semmler Le, seniorrådgiver for fiskeri hos WWF Verdensnaturfonden.

 

KONTAKT:

Cathrine Pedersen Schirmer, kampagneansvarlig i Our Fish i Danmark, cathrine@our.fish, +45 21977905

Christina Koll, presseansvarlig, Our Fish i Danmark, +45 28109021

Henrike Semmler Le, seniorrådgiver for fiskeri, WWF Verdensnaturfonden, henrike.semmler@wwf.dk, +45 22688110

Nils Hoglund, fiskeripolitisk rådgiver, Coalition Clean Baltic, nils.hoglund@ccb.se, +46 708 679 249 (Sweden)

Andrzej Białaś, politisk rådgiver, Oceana, abialas@oceana.org, +48 501588833 (Polen)

Katja Hockun, projektleder, Deutsche Umwelthilfe, +49 30 2400867-895, hockun@duh.de

NOTER: