I denne uge skal overfiskeriet i EU stoppes!

                                 

European Commissioner for Environment, Oceans and Fisheries Virginijus Sinkevičius meets Ocean Avengers

Fotos og levende billeder her

Bruxelles, 16. december, 2019: I dag og i morgen fastsætter fiskeriminister Mogens Jensen og hans EU kollegaer fiskekvoterne for Nordøstatlanten – herunder Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Mødet i Bruxelles er i den grad afgørende. For det første fordi det med al tydelighed vil vise, om ministrene har format nok til endelig at levere på deres egen juridisk bindende deadline om at stoppe overfiskeri senest 1. januar 2020. For det andet fordi kvotebeslutningerne og et sundt havmiljø har stor betydning for havets evne til at fungere som effektiv klimabuffer.

“Mere end en halv million EU-borgere har skrevet under på, at de forventer, at Mogens Jensen og co. respekterer loven og stopper overfiskeriet her og nu. Det bør fiskeriministrene lytte til, og så bør de selv sagt vise respekt for havets betydning for klimaet ved at beskytte fiskebestandene,” siger Berit Asmussen, kampagneansvarlig i Our Fish i Danmark [1,2].

I morges modtog EU Kommissær for Miljø og Fiskeri Virginijus Sinkevičius de mange underskrifter, som blev afleveret af 13-årige Farrah Delrue og 10-årige Josephine Seton. Som repræsentanter for kommende generationer er de bekymrede for konsekvenserne af de globale klimaforandringer og årtiers overfiskeri. Farrah og Josephine blev bakket op af fem superhelte,  der hjalp dem med at sende en vigtig besked til Kommissæren og fiskeriministrene om, at enhver handling, der stopper overfiskeriet også er direkte klimahandling [3].

“Det her er en gylden mulighed for at EU’s fiskeriministre kan vise omverdenen, at de vil hjælpe med at levere på EU Kommissionens Green Deal og EU’s seneste opfordring til medlemslandene om at give ekstra opmærksomhed til FN’s bæredygtighedsmål og til implementeringen af EU’s Fælles Fiskeripolitik,” siger Berit Asmussen [4]

Overfiskeri sker, når der fanges så store mængder af fisk fra en bestand, at bestanden ikke længere kan reproducere sig selv. Behovet for at stoppe overfiskeri blev cementeret i 2013 med reformeringen af EU’s Fælles Fiskeripolitik. I seks ud af ti tilfælde siden reformen har EU’s fiskeriministre nemlig sat kvoterne højere, end det forskerne fra Det International Havundersøgelsesråd (ICES) anbefaler [5].

EU’s årlige kvoteforhandlinger var for nyligt årsag til undersøgelser af EU’s ombudsmand, der konkluderede mangel på gennemsigtighed i processen [6].

Kontakt:

Berit Asmussen, kampagneansvarlig hos Our Fish i Danmark, +45 40 41 66 48

Christina Koll, kommunikationsansvarlig hos Our Fish i Danmark, +4528109021

Noter:

[1] Underskriftsindsamlingen

Our Fish: Save Our Fish

We Move: Save Our Seas

Change.org Illegale Fisch-Rückwürfe stoppen! Helft unserem Fisch!

 

[2] EU 2013. Common Fisheries Policy. REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1380

[3] Ending Overfishing Is Opportunity to Combat Climate Crisis – rapport:

https://our.fish/press/ending-overfishing-is-opportunity-to-combat-climate-crisis-report/

[4] EU Council conclusions on Oceans and Seas, General Secretariat of the Council, 13845/19:

https://www.consilium.europa.eu//media/41384/st14249-en19.pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Oceans+and+seas+threatened+by+climate+change%3a+Council+adopts+conclusions

[5] New Economics Foundation. Landing the Blame: Overfishing in the North East Atlantic 2019 https://neweconomics.org/2019/02/landing-the-blame-overfishing-in-the-north-atlantic-2019

Fælles krav fra NGO’er ang kvotesætning for Nordøstatlanten for 2020 https://our.fish/publications/joint-ngo-recommendations-on-the-setting-of-northeast-atlantic-fishing-opportunities-for-2020/

[6] Anbefalinger fra EU’s Ombudsmand 640/2019/FP https://www.ombudsman.europa.eu/de/recommendation/en/120761

NGO brev ang gennemsigtighed of kvotesætning for 2020:

https://our.fish/publications/ngo-letter-transparency-and-accountability-in-setting-the-2020-fishing-opportunities/