Fiskeriministre smider halvpunkteret redningskrans til kriseramt Østersø

                                 

The Little Mermaid, Copenhagen, Denmark - #endoverfishing

København, 20. Oktober 2020 – Klokken godt 2.00 i nat sluttede forhandlingerne om fiskekvoterne for Østersøen for 2021. [1] Selvom 8 ud af 10 bestande blev sat i tråd med videnskabelige anbefalinger, formåede fiskeriministrene herunder Mogens Jensen ikke at gå de sidste nødvendige skridt for den kriseramte Østersø, der er hårdt presset af en række stressfaktorer, bl.a. overfiskeri. Fiskeriministrene burde derfor have lyttet til EU Kommissionens anbefalinger [2] om at sætte kvoterne forsigtigt og ud fra en økosystembaseret tilgang, hvor der tages højde for samspillet mellem bestande såvel som Østersøens mange udfordringer. Men efter pres fra bl.a. Danmark og fiskeriminister Mogens Jensen, endte ministrene med at se bort fra det behov for både torsk i vestlige Østersø (+5 %) og for brisling (+6%), som røg op over EU Kommissionens anbefalinger.

For tredje år i streg ignorerede fiskeriministrene desuden rådet fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, om at stoppe fiskeriet på sild i vestlige Østersø. For torsk i østlige Østersø endte det også med en overskridelse af den anbefalede 0-kvote.

Berit Asmussen, kampagneansvarlig for Our Fish i Danmark siger:

“Fiskeriministrene har smidt en halvpunkteret redningskrans til et havområde i alvorlig krise, og det er naturligvis ikke optimalt, hvis man er i havsnød, og det er Østersøen.”

“Hvis vi vil have bæredygtige og sunde havområder og fiskeri i fremtiden, kræver det en økosystembaseret tilgang og forsigtighed fra ministrenes side. Det holder ikke at presse fiskekvoterne op mod eller over den maksimale grænsen for, hvad der er videnskabeligt forsvarligt.”

Torsken er en nøgleart for danske fiskeri og for økosystemet i Østersøen. Både den østlige bestand og den vestlige bestands størrelse er på et niveau, der ikke er bæredygtigt i længden. Derfor havde EU Kommissionen anbefalet at skære kvoten for den vestlige torskebestand med 11 % i forhold til sidste år (i alt 3,395 tons). I stedet endte den efter pres fra bl.a. Danmark på 4000 tons som er en 5% forøgelse af sidste års kvote.

“Der er desværre ikke topkarakter til fiskeriministrene. Selvom kvoten for torsk i vestlige Østersø er sat inden for det spænd, der er videnskabeligt forsvarligt, så burde fiskeriministrene have taget situationen for den kriseramte bestand mere alvorligt og sat kvoten i den lave ende af anbefalingerne,” siger Berit Asmussen.

Kvoten for torsk i østlige Østersø skæres som anbefalet af EU Kommissionen med 70%, til i alt 595 tons, udelukkende til bifangst. Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, rådede til en 0-kvote for bestanden, der er alvorligt presset.

“At der trods forskernes råd om nul-kvote nu alligevel tillades bifangstkvote af torsken i østlige Østersø gør det nu endnu vigtigere at få udviklet og stillet krav om selektive redskaber til rødspættefiskeriet,” siger Berit Asmussen.

For Brisling anbefalede EU Kommissionen, at kvoten forblev på 210,147 tons ud fra et forsigtighedsprincip. Den endte på 222 958 tons eller en stigning på 6% sammenlignet med sidste års kvote.

“Brisling er vigtig føde for torsken, som har det rigtig svært i Østersøen, så det er dobbelt skidt for torskens fremtid, at både kvoterne for torsk og kvoten for brisling er blevet presset op. Det tjener hverken fiskerne eller havmiljøet på den lange bane,” fortsætter Berit Asmussen.

For sild i Vestlige Østersø blev anbefalingen fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, om at stoppe fiskeriet ignoreret for tredje år i streg. Kvoten endte på 1 575 tons, som er en 50 % reduktion i forhold til sidste års kvote.

EU-landene er i kraft af EU’s Fælles Fiskeripolitik forpligtet til at bremse overfiskeriet senest i år. Desuden skal også Danmark leve op til EU’s forpligtelser og ambitioner om at stoppe biodiversitetstabet i Den Europæiske Grønne Aftale, samt Biodiversitetsstrategien for 2030 og ikke mindst den seneste Our Baltic erklæring, som bl.a. Mogens Jensen har underskrevet.

En ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, der udkom i går, bekræfter desuden behovet for at sikre bedre beskyttelse, også af havet. Ifølge rapporten er Danmark det land i EU, hvor levestederne er i anden dårligst tilstand kun overgået af Belgien [3]

“På FN’s Biodiversitetskonference for under en måned siden skrev Statsminister Mette Frederiksen under på et løfte om at stoppe tabet af biodiversitet. Det løfte skal der arbejdes for at leve op til, og der leverede fiskeriminister Mogens Jensen og co ikke varen 100% desværre,” siger Berit Asmussen. [4]

En række NGO’er, herunder Our Fish, har op til kvoteforhandlingerne  afleveret deres råd til kvotesætningen og peget på muligheden for at genoprette Østersøens fiskebestande og dets skrantende helbred bl.a ved at sikre, at kvoterne sættes i tråd med rådgivningen fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). [5]

 

Fotos: 

Fotos fra Danmark: Download her (webkvalitet)

Foto  & Video: Download yderligere her 

 

Kontakt: 

Berit Asmussen, kampagneansvarlig, Our Fish i Danmark, +45 40 41 66 48, berit@our.fish

Christina Koll, presseansvarlig, Our Fish i Danmark, +45 28 10 90 21, christina@our.fish

Noter:

[1]  Endelig beslutning om fastsættelse af fiskekvoter for Østersøen, Rådet for Landbrug og Fiskeri (AGRIFISH):  https://www.consilium.europa.eu/media/46420/20201019-baltic-tacs_table-ii.pdf

 

Pressemeddelelse fra Kommissionen: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/sinkevicius/announcements/press-statement-commissioner-sinkevicius-following-agrifish-council-luxembourg-19-20-october-2020_en

Overfiskeri har præget Østersøen i mange år og ført til nedgang i fiskebestandene med negative konsekvenser for fiskeriet til følge. I 2019 var situationen så alvorlig, at EU vedtog et  program, der gjorde det muligt at opkøbe en række fiskefartøjer og dermed reducere problemet med for mange fartøjer til at fiske de få fisk, der er tilbage.  Det er en dyr og dårlig løsning på et større problem, og denne form for støtte har da også vist sig som ineffektiv i forhold til at stoppe overfiskeri. Beregninger viser, det vil øge landinger og indtægt i fiskeriet, hvis fiskekvoterne sættes i tråd med videnskabelig rådgivning:  https://neweconomics.org/2019/12/landing-the-blame-overfishing-in-the-baltic-sea-2020

[2] EU Kommissionen 28 august 2020 for Østersøen for 2021: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1522

ICES rådgivning for Østersøen for 2021 her 

[3] EU’s Fælles fiskeripolitik, Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1380

Udover EU’s Fælles Fiskeripolitiks bestemmelse om at sætte kvoterne på bæredygtige niveauer i 2020 senest, har bl.a. Fiskeriminister Mogens Jensen samt Kommissær Sinkevičius netop underskrevet en erklæring, 28. september 2020, der bl.a. gentager at underskriverne vil arbejde for kvoter sat på bæredygtige niveauer:   https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ministerial_declaration_our_baltic_conference.pdf

Det Europæiske Miljøagentur udgav i dag en ny rapport med status for EU landenes naturbeskyttelse. 70 % af levestederne i den danske natur er i dårlig miljøtilstand. I konklusionen står der: (…)Tremendous efforts are needed to put the cross-sectoral approach into practice, such as adapting the common agricultural fisheries policies to be tools for protecting biodiversity (…).

https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020

Miljøargenturet udgav desuden i 2019 en rapport med anbefalinger for bedre beskyttelse af havmiljøet: https://www.eea.europa.eu/publications/marine-messages-2

[4] Løfte fra regeringsledere under FN’s Biodiversitetskonference 30. september 2020: https://www.leaderspledgefornature.org/

[5] Joint NGO recommendations on EU Baltic Sea fishing opportunities for 2021

https://our.fish/publications/joint-ngo-recommendations-on-eu-baltic-sea-fishing-opportunities-for-2021/

Specifikke anbefalinger til den danske fiskeriminister Mogens Jensen fra Our Fish:

https://our.fish/news/our-fish-anbefalinger-til-dansk-mandat-ved-forhandlinger-om-fiskerigraenser-for-oestersoeen/?lang=da