Fiskeriministre giver grønt lys til fortsat overfiskeri i Østersøen

                                 

 

Østersøen er i krise. Hvorfor tillader I stadig overfiskeri?

Foto og video fra projektioner på European Convention Center her: https://www.dropbox.com/sh/a7koeg47tptt0gi/AACZhLz-zJuD-EtsgstYfCvua?dl=0

Luxembourg/København, 15. oktober 2019 – Forhandlingerne om fiskekvoterne for Østersøen leverede ikke den redningskrans, som det pressede havområde og dets fiskebestande ellers har så kritisk brug for. Efter en hel dag og aftens intense forhandlinger besluttede fiskeriminister Mogens Jensen og hans EU-kolleger sent her i aften at sætte kun fem ud af i alt ti fiskebestande på bæredygtige niveauer, selvom EU’s fælles fiskeripolitik (FFP) kræver det for alle bestandene (1).

Our Fish stiller sig særdeles uforstående over for resultatet og ikke mindst den danske forhandlingsposition, der sammen med Tysklands kan have været stærkt medvirkende til, at især presset på torsk i østlige Østersø og sild i vestlige Østersø nu fortsat vil være så højt, at bestandene kan have svært ved at reproducere sig selv i tilstrækkelig grad fremover.

“Mogens Jensen og hans EU-kolleger svigter ikke alene EU’s borgere ved at se stort på loven om at stoppe overfiskeri inden 1. januar 2020 for fem ud af ti bestande, de svigter også en lidende Østersø og de fiskere, som nu kan se langt efter sunde torske- og sildebestande at fiske på fremover,” siger Berit Asmussen, kampagneansvarlig for Our Fish i Danmark.

“Det er svært at få øje på, at fiskeriministeren forsøger at finde en god balance for miljø og fiskere, sådan som han ellers har påstået, for det hjælper hverken fisk eller fiskere at fiskeriministrene nu har sat kvoterne for bl.a. torsk i østlige Østersø og sild i vestlige Østersø højere, end hvad der er bæredygtigt, sådan som EU’s fælles fiskeripolitik ellers kræver” fortsætter hun.

Inden Mogens Jensen tog afsted til kvoteforhandlingerne i Luxembourg, fik han resultatet af en økonomisk analyse udarbejdet af Københavns Universitet. Analysen viste, at; “…Danske fiskere står til at miste mellem 16 til 21 procent af deres landingsværdi på fangster i Østersøen, hvis kvoterne for sild og torsk som forventet bliver reduceret markant i 2020…”

Analysen manglede dog at se nærmere på de økonomiske og miljømæssige gevinster ved at sætte kvoterne i Østersøen i tråd med det, som forskerne anbefaler. For at få det fulde billede og give ministeren yderligere indblik i, hvad lavere kvoter også ville resultere i, udarbejdede New Economics Foundation efterfølgende yderligere beregninger for det danske fiskeri i Østersøen. De viser, at gevinsten (målt i tons) ved at stoppe overfiskeriet og sætte fangstgrænserne på et niveau, der sikrer maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY), sådan som den fælles fiskeripolitik kræver, vil være 18 gange større for torsk i vestlige Østersø (22-24), 3 gange større for torsk i østlige Østersø (25-32) og 8 gange større for sild i vestlige Østersø (22-24).

Alligevel mødte Mogens Jensen og hans rådgivere i morges op til forhandlingsbordet i Luxembourg med et mandat hjemmefra, der primært tog hensyn til kortsigtede, økonomiske interesser i fiskerierhvervet frem for løsninger, der leverer sunde havområder og fiskebestande og en sund fremtid for fiskerierhvervet på den lange bane. For torsken i den vestlige Østersø ønskede Danmark som udgangspunkt at sætte kvoten højere end Kommissions forslag, som lød på en reduktion på 68% sammenlignet med kvoten for 2019. Til trods for at forskerne anbefaler nul-kvote for sild i vestlige Østersø og for torsk i østlige Østersø, var Danmarks udgangspunkt at arbejde for mindre kvotereduktioner, større ”bag limit” for det rekreative fiskeri i den vestlige Østersø og en begrænsning af lukkeperioder for torskefiskeri.

Danmark har gennem flere år og under skiftende fiskeriministre kæmpet for højere fiskekvoter, end det som forskerne anbefaler.

“Ved at fortsætte overfiskeriet misser fiskeriministrene en kæmpe chance og forpligtelse til at bidrage positivt til ambitionerne i EU’s New Green Deal om konkret handling over for klimakrisen og tabet af biodiversitet. Vi opfordrer alle EU’s klima og miljøministre til at overveje, hvordan de kan være med til at sikre, at fiskeriministrene ikke egenrådigt tager beslutninger som denne, der modarbejder positiv forandring inden for deres ressortområde,” siger Berit Asmussen.

Til trods for, at hverken repræsentanter fra fiskeindustrien eller NGO’er har adgang til forhandlingerne, der i dag fandt sted i European Convention Center, forsøgte tre repræsentanter fra Danmarks Fiskeriforening (DFPO) ifølge en international kilde tidligere i dag at komme ind ved hjælpe af pressekort. De blev imidlertid afvist ved døren. Det er dog ikke første gang, at DFPO uretmæssigt forsøger at få adgang til forhandlingerne. Det samme skete bl.a. i 2017 under kvoteforhandlinger i Bruxelles.

“Det er ikke rent trav fra Danmarks Fiskeriforenings side og også lidt pinligt for Danmark, at officielle repræsentanter for dansk industri ender med at blive sendt væk,” slutter Berit Asmussen.

Kontakt:

Christina Koll, kommunikationsansvarlig, Our Fish i Danmark (til stede ved forhandlingerne i Luxembourg), +4528109021

Berit Asmussen, kampagneansvarlig, Our Fish i Danmark, +45 40 41 66 48

Rebecca Hubbard, chef for Our Fish, +34 657669425

Noter:

Kvotesætning for Østersøen for 2020, vedtaget på rådsmødet 14. Oktober 2019: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/15/baltic-sea-council-agreement-on-2020-catch-limits/

Disse fem bestande er ikke sat i tråd med det, som EU’s fælles fiskeripolitik foreskriver:

Torsk, østlige Østersø (25-32): 2000 tons

Sild, vestlige Østersø (22-24): 3150 tons

Brisling: 210,147 tons

Laks, to bestande (22-31 og 32)