Fiskeri: EU sender kraftig advarsel til Danmark

                                 
Seagulls Feed on By-catch From TrawlerZeemeeuwen voeden zich met Bijvangst van Trawler

Photo: Greenpeace

Danske fiskere har systematisk indrapporteret forkerte tal på bifangster og de danske myndigheder har undladt at kontrollere fiskerne. EU sender kraftig advarsel.

Nettet strammes om det danske fiskeri og kontrollen af det. Kommissionen har i dag besluttet at følge op på en traktatbrudssag mod Danmark vedrørende manglende håndhævelse af flere vigtige bestemmelser i EU’s kontrolforordning. Efter Kommissionens opfattelse har Danmark indtil videre ikke formået at sikre, at alle fiskeriprodukter vejes ved landing, og at der i de krævede fangstregistreringsdokumenter registreres omfanget af hver art, der forekommer, bl.a. industribifangster. Dermed blev store mængder af fangster systematisk fejlrapporteret. Samtidig kritiserer EU, at de danske myndigheder lige så systematisk har undladt at gribe ind. Danmarks Naturfredningsforening og Our Fish opfordrer samstemmigt til at få bragt orden i den danske fiskerisektor.

– Der skal ryddes op og et godt sted at starte er på selve fartøjet. Her foreslår vi, at der installeres overvågning, så vi kan få styr på, hvad der hives op af havet, siger Therese Nissen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening og begrunder det med, at elektronisk fjernovervågning vurderes af eksperter som det mest pålidelige og omkostningseffektive overvågningssystem til havs.

 

Fup eller fakta

Det vil indebære, at fartøjerne udstyres med elektronisk fjernovervågning, såkaldt Remote Electronic Monitoring (REM), som kan bestå af videoovervågningskameraer, GPS og sensorer. Disse værktøjer registrerer udelukkende fangsten, og ikke selve fiskerne.

Verdens fiskebestande er generelt truede af overfiskning og upålidelige danske indberetning om fangster kan have betydelige konsekvenser, lyder det fra de grønne organisationer:

– Det modarbejder de videnskabelige vurderinger af fiskebestandene, og undergraver Danmarks forpligtelse til at fastsætte bæredygtige fangstgrænser, lyder det blandt andet fra Cathrine Pedersen Schirmer, kampagneansvarlig i Danmark for Our Fish.

 

Massiv kritik af fiskeriet

EU’s kritik rammer direkte ned i den storm, det danske fiskerierhverv og fiskeriforvaltningen befinder sig i og som har udløst kritik af rigsrevision og kammeradvokat og kostet en minister stillingen. Sidst i oktober udtrykte også formanden for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, Søren Jacobsen et ønske om at få styr på fiskeriet:

”Vi skal have ryddet op. Det er præcis, som Kammeradvokaten konkluderer: Forvaltningen er for erhvervsvenlig. Ved ikke at oplyse om spillereglerne og håndhæve disse har vi lovløse tilstande, hvor den stærke hersker, sagde han til Altinget.

De danske myndigheder har nu to måneder til at svare på de bekymringer, som Kommissionen har rejst; ellers kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

 

Kontaktoplysninger:

Therese Nissen, Danmarks Naturfredningsforening (tgdn@dn.dk, tlf.: 31 19 32 31)

Cathrine Pedersen Schirmer, Our Fish ( cathrine@our.fish, tlf.: +21 97 79 05)

 

Noter: