Danmark tager til kvoteforhandlinger med mandat til at lade Østersøen kampbløde

                                 

Projection against overfishing on the European Convention Centre, ahead of the AGRIFISH EU Council meeting of fisheries ministers, Luxembourg, 13 October 2019. Non-governmental organisations have called for an end to overfishing in EU waters, in line with EU member state commitments to follow the law and fish within scientific limits by 2020.

Projection against overfishing on the European Convention Centre, ahead of the AGRIFISH EU Council meeting of fisheries ministers, Luxembourg, 13 October 2019. Non-governmental organisations have called for an end to overfishing in EU waters, in line with EU member state commitments to follow the law and fish within scientific limits by 2020. Photo: Vio Dudau


 
 

 
 

Foto og video: https://www.dropbox.com/sh/a7koeg47tptt0gi/AACZhLz-zJuD-EtsgstYfCvua?dl=0

Luxembourg 14 Oktober 2019:- Når EU’s fiskeriministre i dag mødes i Luxembourg til kvoteforhandlinger for Østersøen for 2020, har Danmarks fiskeriminister Mogens Jensen (S) et mandat med hjemmefra, der modarbejder EU’s fælles fiskeripolitiks juridisk bindende deadline om stop for overfiskeri fra 1. januar næste år [1]. I går aftes sende Our Fish derfor en direkte besked til ministeren i form af en projektion på European Convention Center, hvor mødet finder sted (se billeder i link ovenover).

Our Fish opfordrer på det kraftigste fiskeriminister Mogens Jensen til at tænke sig om en ekstra gang under forhandlingerne i dag og overveje konsekvenserne på den lange bane af at fortsætte kampen for kvoter ude af trit med forskernes anbefalinger og tilmed ude af trit med EU- Kommissionens forslag [2]. Organisationen advarer om, at det netop er lignende strategier, der har ført til, at fiskerne og havmiljøet i dag er i en situation, hvor drastiske kvotereduktioner er eneste udvej, hvis den pressede vestlige og østlige torskebestand samt sildebestanden i vestlige Østersø skal have en chance for at komme til hægterne igen, og hvis fiskeriet skal have en lys fremtid.

“Ingen kan være tjent med, at Danmarks fiskeriminister tager til Luxembourg for at forhandle fiskekvoter, der ikke er i tråd med videnskabelige anbefalinger, for det er ikke alene en juridisk forpligtelse at stoppe overfiskeriet, det er også nødvendigt, hvis der skal være fisk tilbage at fange og spise i fremtiden,” siger Rebecca Hubbard, leder af organisationen Our Fish, der befinder sig i Luxembourg for at følge kvoteforhandlingerne.

EU’s ministerråd for landbrug og fiskeri (AGRIFISH) mødes i Luxembourg 14.-15. oktober for at fastsætte næste års fiskekvoter for Østersøen [3]. Som følge af reformen af EU’s fælles fiskeripolitik (FFP) i 2013, er EU’s medlemslande juridisk forpligtede til at sikre, at fiskebestandene i EU sættes på bæredygtige niveauer i 2015 og senest i 2020 [4].

“Vi står overfor en alvorlig situation i Østersøen, hvor torskebestanden i den østlige Østersø er kollapset, og hvor torskebestanden i den vestlige del er under et for voldsomt pres fra fiskeriet. Desuden er sildebestand i den vestlige del i en så kritisk tilstand, at forskerne helt foreslår at slå bremsen i. For alles skyld, også fiskeriets, er det tid til, at Mogens Jensen og co lytter til forskerne,” fortsætter hun.

Et stop for overfiskeri bør også ses i lyset af EU’s ambitioner om en grøn aftale – New Green Deal – der stiller krav til at sikre biodiversiteten og klimaet.

EU Kommissionens har desværre foreslået at gå imod rådet fra Det International Havundersøgelsesråds anbefaling om nul-kvote for sild i vestlige Østersø. Danmark ønsker også at gå imod videnskaben for denne ellers kritisk pressede bestand. [5,6]

“At stoppe overfiskeri er en af de mest tilgængelige og hurtigt opnåelige metoder til at hjælpe med til at passe bedre på vores klima, for sunde bestande er afgørende for et sundt havmiljø, der er modstandsdygtigt over for klimaforandringer, og som fortsat kan fungere optimalt som vores allesammens klimabuffer,” siger Rebecca Hubbard [7]

“Tiden er inde for EU’s fiskeriministre til at bakke op om andre politiske ledere, der nu er begyndt at lytte til opråbet fra vores børn om at bremse klimaforandringerne, og en fortsættelse af overfiskeri fører til det stik modsatte, fordi det presser havområderne og deres modstandskraft i forhold til klimakrisen,” slutter Hubbard.

Our Fish har sammen med en række andre organisationer gentagende gange anbefalet den danske fiskeriminister og hans EU kollegaer at følge den videnskabelige rådgivning og stoppe den negative og nedadgående spiral for Østersøen [8].

Kontakt:

Christina Koll, kommunikationsansvarlig, Our Fish i Danmark, +4528109021, christina@our.fish

Dave Walsh, Communications Advisor, +34 691 826 764, dave@our.fish

Notes:

[1] https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/MOF/bilag/4/2084567.pdf

[2] ICES rådgivning for sild i vestlige Østersø, 29. maj 2019: http://ices.dk/sites/pub/Publication Reports/Advice/2019/2019/her.27.20-24.pdf

ICES rådgivning for torsk i vestlige Østersø, 29 maj 2019: http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/cod.27.24-32.pdf

ICES rådgivning for torsk i østlige Østersø, 27 september 2019: http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/cod.27.22-24.pdf

EU Kommissionens forslag til kvotesætning for Østersøen: https://ec.europa.eu/fisheries/press/baltic-sea-commission-proposal-aims-improve-long-term-sustainability-stocks_en

(3)https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2019/10/14-15/

[4] Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council

Article 2.2: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1380

[5] The European Commission Proposal for Baltic Sea fishing Total Allowable Catches:

https://ec.europa.eu/fisheries/press/baltic-sea-commission-proposal-aims-improve-long-term-sustainability-stocks_en

[6] https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/MOF/bilag/4/2084567.pdf

[7] Brev til Frans Timmermans, Executive Vice-President-designate for the European Green Deal, fra Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, 10. september 2019

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf

[8] https://www.fishsec.org/app/uploads/2019/06/070619_Joint-NGOs-recommendations-on-Baltic-TACs-2020_FINAL.pdf