Blødende Østersøfiskeri er krystalklart bevis på årtiers uansvarlig fiskeriforvaltning

                                 

9 oktober 2019, København – I forbindelse med den netop offentliggjorte rapport fra Københavns Universitet om konsekvenser af reducerede fiskekvoter i Østersøen (1), siger kampagneansvarlig hos organisationen Our Fish, Berit Asmussen, 40 41 66 48, følgende:

“Fiskeriministerens nye rapport er yderst dyster læsning, ikke mindst for ministeren selv, der nu står med uanfægtelig dokumentation og ansvar for konsekvenserne af årtiers forfejlet og uansvarlig forvaltning af Østersøens fiskebestande.”

“Skiftende fiskeriministre og industrien har år efter år brugt kortsigtede socio-økonomiske argumenter for at opnå højere fiskekvoter end forskerne anbefaler. Rapporten viser sort på hvidt, at denne strategi fører til langt mere alvorlige socio-økonomiske konsekvenser i det lange løb, hvilket bør få Mogens Jensen til at stoppe galskaben.”

“Rapporten bør Mogens Jensen tage til kvoteforhandlingerne for Østersøen i næste uge med en fundamentalt ændret dansk position, der bakker solidt op om at sætte kvoterne i tråd med forskernes anbefalinger, frem for at fortsætte Danmarks hidtidige stærkt problematiske kamp for højere kvoter, som jo netop er grunden til fiskebestandenes dårlige tilstand.” (2)

“Den her rapport viser med al tydelighed, at Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, skiftende fiskeriministre og ministeriets egen forvaltning i gennem årtier groft har svigtet en masse Østersøfiskere og vores havmiljø, der nu sammen kommer til at betale den ultimative pris for kortsigtede økonomiske interesser”

“Rapporten bør også ses i sammenhæng med den nyligt udgivne IPCC rapport om den tætte sammenhæng mellem havmiljøet og klimaforandringer. Stopper vi overfiskeriet, styrkes havets sundhedstilstand, så det bedre kan modstå klimaforandringerne og fortsætte med at fungere som klimabuffer bla. ved at optage både varme og CO2.”

Kontakt:

Kampagneansvarlig, Our Fish, Berit Asmussen, 0045 40 41 66 48, berit@our.fish

Kommunikationsansvarlig, Our Fish, Christina Koll, 0045 28109021, christina@our.fish

 

Noter:

 

  1. Rapporten Financial consequences for Danish fishermen following reductions in the Baltic Sea cod and herring quotas, Københavns Universitet, 2019: https://static-curis.ku.dk/portal/files/228411740/IFRO_Commissioned_Work_2019_17.pdf
  2. Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, samlenotat for rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 14.-15. oktober 2019: https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/MOF/bilag/4/2084567.pdf
  3. https://eu.oceana.org/en/publications/reports/healthy-fisheries-are-good-business
    Den internationale organisation Oceana har undersøgt og beskrevet det store potentiale der kunne frisættes, hvis fiskeriet i EU blev genoprettet og forvaltet ansvarligt:
  • Fangsværdierne kunne stige med 2.4 milliarder euro om året (+56%)
  • Nettoindtægten fra fiskeriet og forarbejdningssektoren kunne stige med 965 millioner euro om året
  • EU’s samlede bruttonationalprodukt kunne stige med 4.9 milliarder euro om året
  • 92,000 arbejdspladser kunne skabes i fiskerisektoren og tilknyttede industrier (fødevarer, detailhandlen m.v.).