Regner fisk

                                 

Dagligdagen i en travl by, men pludselig falder fisk fra himlen. Først en efter en, derefter en stormflod af fisk – en gademusiker, politifolk, kunder som står i køen for en fransk hotdog, alle får fisk på hovedet! Hvad sker der?

I EU’s havområder smides der hvert år 1,7 mio tons døde eller døende fisk tilbage i havet. Det kan du være med til at stoppe. Gør noget nu.

Dele af erhvervsfiskeriet i havene omkring Europa er ikke selektivt. Derfor går millioner og atter millioner af fisk til spilde. I det seneste officielle skøn anslås udsmidet af uønskede fisk og andre havdyr i EU’s fiskeri til intet mindre end 1,7 millioner tons hvert år! [1]

Denne ødelæggende praksis, som har stor udbredelse, betyder, at et stort antal ungfisk fanges, allerede inden de har haft tid til at yngle, mens fisk med lav værdi eller uønskede fisk – som ofte er sårbare arter – også smides overbord, for det meste døde eller døende.

Som led i reformen af den fælles fiskeripolitik indførte EU i 2013 den såkaldte landingsforpligtelse og forbød dermed udsmid af fisk. Hensigten var at sætte en stopper for dette unødige spild og at fremme mere selektive fangstmetoder. Ifølge landingsforpligtelsen skal næsten alle fangster dokumenteres fuldstændigt, modregnes i kvoten og landes. Landingsforpligtelsen indføres gradvist mellem 2015 og januar 2019.

Men i den senere tid er der kommet rapporter, som tyder på, at uønskede fisk fortsat bliver smidt ud, at fiskeriet ikke bliver væsentligt mere selektivt, at fangststatistikker, der anvendes til videnskabelig rådgivning og fiskeriforvaltning, bliver mindre pålidelige, og at regeringerne nægter at øge overvågningen til havs for at håndhæve de nye regler. [2]

Ikke alene er løftet om at sætte en stopper for overfiskningen ved at glide os af hænde: Der er oven i købet fare for, at situationen bliver endnu værre. Men det kan vi gøre noget ved. Lad os sammen stoppe overfiskningen: Kræv, at dit lands fiskeriminister handler nu!

[1]    COM (2011), Commission Staff Working Paper Impact Assessment accompanying the document Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Common Fisheries Policy [repealing Regulation (EC) N° 2371/2002].

[2] Our Fish (2018), Ulovligt udsmid i Østersøen rammer miljøet, samfundet og fiskeriet selv

Ref: COM (2011). Commission Staff Working Paper Impact Assessment accompanying the document Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Common Fisheries Policy [repealing Regulation (EC) N° 2371/2002].