Wat doen wij

 

#Endoverfishing

#Endoverfishing: Our Fish projection in Brussels during Agricouncil meeting, December 2017

 

Our Fish werkt aan het beeindigen van overbevissing en verspilling en vraagt EU-overheden  om ​​transparant en duurzaam beheer van de Europese visserij.

Our Fish werkt samen met organisaties en individuen in heel Europa om een ​​krachtige en duidelijke boodschap af te geven: overbevissing moet worden gestopt en oplossingen worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de Europese wateren worden bevist op een manier die nu en in de toekomst voor duurzame visbestanden zorgt.

Wat Our Fish wil:

  • Dat EU-ministers vangstlimieten vaststellen op ecologisch duurzame niveaus, op basis van het best beschikbare onafhankelijke wetenschappelijke advies en dat nationale quota opnieuw toegewezen wordt aan vissers met een lagere milieu-impact en degenen die kunnen aantonen dat zij de wet naleven.
  • Dat minister van de EU-lidstaten effectieve monitoring- en handhavingsprogramma’s op zee uitvoeren, inclusief verplichte elektronische monitoring voor vlootsegementen met een hoger risico. Op deze manier wordt er een ​​einde gemaakt aan verspilling en het illegaal teruggooien van vis en worden accurate realtime vangstgegevens en een transparante level-playing field in alle visserijsectoren en lidstaten realiteit.