Volledig gedocumenteerde visserij en ‘Remote Electronic Monitoring’

REM - remote electronic monitoring

Als we het niet meten, kunnen we het niet beheren. En als we de wet niet controleren en handhaven, kan de wet net zo goed niet bestaan. Het tellen en volledig documenteren van welke vis we vangen is van het grootste belang om ervoor te zorgen dat ons management perfect is, want als de cijfers in beginsel al verkeerd zijn, zullen al onze inspanningen om onze visserij te herstellen en te ondersteunen onvoldoende zijn.

Het gebruik van ‘remote electronic monitoring’ (REM) is door experts beoordeeld als het meest betrouwbare en kostenefficiënte monitoringsysteem op zee ter ondersteuning van de uitvoering van de aanlandplicht. Het motiveert vissers om ongewenste vangsten te voorkomen, levert de nodige transparantie op en kan wetenschappelijke gegevens verbeteren.

Our Fish beveelt aan dat REM, inclusief Closed Circuit Television (CCTV-opnamecamera’s) en sensoren om eventuele netactiviteit van de visnetten te detecteren, verplicht moet zijn op alle schepen in vlootsegmenten die door experts (EFCA) zijn beoordeeld als medium tot zeer hoog risico op niet-naleving van de aanlandingsplicht.

Our Fish beveelt ook aan om op de schepen die worden beoordeeld met een laag risico op naleving van de aanlandplicht, de installatie van kleine, energie- en kostenefficiënte volgsystemen, zoals mobiele apparaten verplicht te stellen.

Een dergelijk systeem zal ervoor zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, kan een gelijk speelveld tussen visserijsectoren in EU-landen mogelijk maken, en zorgt voor transparantie en duurzaamheid.

Bekijk deze korte video over electronic monitoring
»

Further reading: