Get Our Fish News

Our Fish werkt aan het beëindigen van overbevissing en verspilling en vraagt EU-overheden om transparant en duurzaam beheer van de Europese visserij.

Our Fish werkt samen met organisaties en individuen in heel Europa om een krachtige en duidelijke boodschap af te geven: overbevissing moet worden gestopt en er moeten oplossingen worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de Europese wateren worden bevist op een manier die nu en in de toekomst voor duurzame visbestanden zorgt. Het Verhaal »