december 2018

Achtergrondinformatie over de vissoorten waarmee de BN-ers op de foto staan voor de Fishlove campagne van Our Fish Nederland.

Achtergrondinformatie over de vissoorten waarmee de BN-ers op de foto staan voor de Fishlove campagne van Our Fish Nederland.

*klik op de soort om naar het wetenschappelijke rapport van ICES te gaan, waar wij onze informatie op baseren.

Tygo Gernandt met zeebaars*
Zeebaars is één van de meest bedreigde vissoorten van de Noordzee. Deze soort wordt veel bijgevangen in de visserij met bodemsleepnetten. Al twee jaar op rij adviseren wetenschappers om deze soort niet meer te vangen, zodat de soort de ruimte krijgt om te herstellen. Dit jaar mag er weer een heel klein beetje worden gevangen, namelijk 1789 ton. We roepen onze minister op om het advies van de wetenschappers op te volgen.

 

Rutger Hauer met paling
De paling is al jaren een van de meest bedreigde diersoorten van Nederland; er is nog maar 1% van de babypalingintrek over ten opzichte van 1980. Wetenschappers adviseren al jaren een algeheel verbod op de palingvangst. Het is tijd dat de minister verregaande maatregelen treft om het palingstand te redden. Dat moet verder gaan dan de huidige sluiting van de visserij gedurende 1 seizoen. Een andere belangrijke stap is een goede evaluatie van het huidige palingbeheer in Europa en specifiek in Nederland.

 

Yolanthe Sneijder Cabau met blonde rog
Haaien en roggen in de Noordzee behoren tot de kraakbeenvissen, bijzondere soorten die vaak bedreigd zijn omdat ze langzaam groeien en zich op relatief late leeftijd voortplanten. Hierdoor zijn ze gevoelig voor overbevissing. Wij vragen de minister om met een goed beheer te komen voor de haaien en roggensoorten en voor deze soorten ook een vangstlimiet in te stellen.

 

Anna Drijver met tarbot
In 2016 bevond de tarbotstand in de Noordzee zich op de laagste niveau ooit. Het lijkt in 2017 iets beter te gaan, waardoor de visserijlobby sterk heeft ingezet voor hogere vangsten en met succes. Voor dit jaar vragen we de minister om voorzichtig om te gaan met de tarbotstand en niet voor grote quotaschommelingen te pleiten.

 

Gijs Scholten van Aschat met zeeduivel
Zeeduivel is een bijvangstsoort die gevoelig is voor overbevissing. Daarom vragen we de minister om ervoor te zorgen dat bijvangst echt goed gemonitord gaat worden. Dat gebeurt nu onvoldoende.

 

Bert Kuizenga met rode mul
Er is momenteel geen goed beheer op rode mul; er is nog veel onbekend en daardoor heeft deze soort geen visserijquota. Dat betekent dat er een ongelimiteerde visserij op rode mul plaats vindt, waar veel kwetsbare en bedreigde bijvangstsoorten als zeebaars, wijting en kabeljauw worden bijgevangen. Wij vragen de visserijminister ook voor rode mul een goed beheer op te stellen, zodat er een einde komt aan de ongelimiteerde visserij op deze soort.

 

Benja Bruijning met kabeljauw
De kabeljauw in de Noordzee leek zich vorig jaar even te herstellen, na een historisch dieptepunt in 2006. Maar helaas, door een combinatie van aanhoudende overbevissing en overige milieufactoren zien wetenschappers de populatie weer dalen en ze adviseren om bijna 50% minder te vangen dan vorig jaar. Hopelijk houdt de visserijminister zich hieraan.

 

Lola Brood met haring

De haring wordt veel gegeten en met de Noordzeeharing ging het lange tijd erg goed. Tot dit jaar. Wetenschappers zeggen dat er 40% minder Noordzeeharing gevangen zou moeten worden ten opzichte van vorig jaar. Dus ook voor bescherming van deze vissoort is het besluit van de visserijministers heel belangrijk.