Østersøens sild og torsk i dyb krise – NGO’er opfordrer til pause i fiskeriet

                                 
For Cod's Sake - photo by Armin Muck

© Arvin Muck

Bruxelles 29. Maj 2020 – Our Fish og Danmarks Naturfredningsforening opfordrer i dag fiskeriminister Mogens Jensen (S) og hans EU kolleger til at stoppe fiskeri af sild i vestlige østersø og torsk i østlige østersø i 2021 og i det hele taget tage deres ansvar alvorligt i forhold til at stoppe overfiskeri på alle bestande, sådan som EU’s Fælles Fiskeripolitik har foreskrevet siden 1. Januar i år [1].

Opfordringen kommer som en reaktion på en netop publiceret rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES. Her gør forskerne det klart, at Østersøen er i dårlig miljømæssig forfatning, og at vigtige fiskebestande som eksempelvis bestandene af østlige torsk og vestlig sild befinder sig i en yderst kritisk tilstand. Derfor anbefaler forskerne netop et stop for al fiskeri på sild i den vestlige del af Østersøen samt for torsk i den østlige del i 2021[2].

“Østersøens ringe tilstand er et billede på et globalt problem med overfiskeri og mangel på beskyttelse af havet, som der skal sættes en stopper for fra politisk side nu,” siger Berit Asmussen, Kampagnekoordinator for Our Fish i Danmark.

“Vi forventer, at Mogens Jensen og hans EU kolleger tager forskernes råd om nulkvote på sild og torsk i Østersøen alvorligt og i øvrigt respekterer EU loven om stop for overfiskeri,” fortsætter Berit Asmussen.

Fiskekvoterne for Østersøen for 2021 fastsættes ved Ministerrådsmødet i oktober af EU’s fiskeriministre. Under sidste års forhandlinger for kvoterne for 2020 endte fiskeriministrene med at sætte kvoten for torsk i østlige østersø på 2000 ton (kun til bifangst) og for sild i vestlige østersø på 3150 ton [3]. Det skete til trods for, at ICES også dengang anbefalede nul-kvoter for fiskeri på begge bestande. Faktisk har ICES gennem flere år opfordret til et stop for fiskeriet af den vestlige sild men er blevet ignoreret af fiskeriministrene gang på gang [4].

“Det var et skridt i den rigtige retning, da fiskeriministrene sidste år valgte at tillade kvote udelukkende til bifangst for torsk i østlige østersø, men det var langt fra godt nok til at redde den sultende torskebestand, som er tilbage,” siger Cathrine Pedersen Schirmer, Havpolitisk seniorrådgiver i Danmark Naturfredningsforening.

“Torsken i den østlige østersø er kollapset og sulter, så vi kan ikke bare fortsætte med at fiske hårdt på sild og brisling, som er et vigtigt fødegrundlag for torsken,” fortsætter Cathrine Pedersen Schirmer. Hun efterspørger en genopretningsplan for torsken, som bl.a. indeholder en plan for, hvordan man flytter fiskeriet efter brisling ud af torskens kerneområde samt omlægning til skånsomt fiskeri, som har en betydelig mindre bifangst.

“Med EU’s grønne aftale og EU’s Biodiversitetsstrategi har EU Kommissionen for alvor lagt vægt på bedre beskyttelse af havmiljøet, et stop for overfiskeri og overgangen til et fiskeri, der benytter mere naturskånsomme fangstmetoder, så nu er det tid til, at Danmark og de andre EU lande følger op med konkret handling”, siger Berit Asmussen, kampagnekoordinator i Our Fish i Danmark.

“Alt andet end et fuldt stop for overfiskeri i Østersøen er uacceptabelt, både juridisk og miljømæssigt og vil underminere EU’s grønne aftale og andre vigtige tiltag, der skal stoppe tabet af biodiversitet og modvirke klimakrisen,” tilføjer Berit Asmussen.

Kontakt:

Cathrine Pedersen Schirmer, havpolitisk seniorrådgiver i Danmark Naturfredningsforening, 31193226, cathrine@dn.dk

Berit Asmussen, kampagnekoordinator, Our Fish i Danmark, +45 40 41 66 48, berit@our.fish

Christina Koll, presseansvarlig, Our Fish i Danmark, +45 28 10 90 21, christina@our.fish

 

Noter:

 

[1] EU’s Fælles Fiskeripolitik: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1380-20190814

 

[2] ICES (2020) ICES Advice on fishing opportunities, catch, and effort Baltic Sea ecoregion, Cod (Gadus morhua) in subdivisions 24–32, eastern Baltic stock (eastern Baltic Sea) Published 29 May 2020 http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/2020/cod.27.24-32.pdf

 

ICES (2020) ICES Advice on fishing opportunities, catch, and effort Baltic Sea ecoregion, Herring (Clupea harengus) in subdivisions 20–24, spring spawners (Skagerrak, Kattegat, and western Baltic) Published 29 May 2020 http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/2020/her.27.20-24.pdf

 

[3] Kvoter for Østersøen 2020: https://www.consilium.europa.eu/media/41053/191014-15-baltic-tacs_table.pdf

[4] ICES rådgivning ang østlig torsk: 

2019:

ICES (2019), ICES Advice on fishing opportunities, catch, and effort, Baltic Sea Ecoregion. Published 29 May 2019. cod.27.24-32

ICES rådgivning ang vestlig sild: 

2019:  ICES (2019), ICES Advice on fishing opportunities, catch, and effort, Baltic Sea Ecoregion. Published 31 May 2019. Her.27.20-24

2018: ICES (2018) ICES Advice on fishing opportunities, catch, and effort Baltic Sea Ecoregion her.27.20-24 Published 31 May 2018 

[5] Maximum Sustainable Yield: “the highest theoretical equilibrium yield that can be continuously taken on average from a stock under existing average environmental conditions without significantly affecting the reproduction process”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1380-20190814

 

Detaljer for vigtige fiskebestande i Østersøen:

Sild, Vestlige Østersø. ICES råd 2021: Nulkvote

Silden i den vestlige Østersø er i krise: I 2018 og 2019 anbefalede ICES at stoppe for fiskeri på bestanden men blev overhørt. I dag er bestanden nede på et alvorligt lavt niveau (se detaljer i links ovenover). Selv med lukning af fiskeriet vil bestanden stadig ikke være kommet sig i 2022. Sild bevæger sig over lange afstande mellem områder hvor de fouragerer i Nordsøen og Kattegat, og områder hvor de gyder langs kysterne i den vestlige del af Østersøen. ICES anbefaler et stop for fiskeriet på sild i Vestlige Østersø helt og reducere fiskeriet i Nordsøen i 2021. Desuden anbefaler ICES at gøre brug af yderligere forvaltningsmuligheder, som f.eks. lukkeperioder for fiskeriet af sild i Nordsøen, for at fremme en bæredygtig bestand fremover.

Torsk, Østlige Østersø: ICES råd 2021: Nulkvote

Ifølge ICES befinder torsken i østlige Østersø sig stadig på et kritisk niveau med laveste reproduktionsniveauer siden 1946 (se detaljer i links ovenover). Torskens vægt og længde, såvel som den størrelse torsken har når den bliver kønsmoden, er gået nedad i de seneste ti år. Alligevel er kvoten igen og igen blevet sat over det niveau, som forskerne anbefaler. Desuden har ulovligt udsmid af torsk som følge af mangelfuld kontrol gjort sit indhug på torskebestanden i den Østlige Østersø [5].

Torsk, Vestlige Østersø: ICES råd 2021: Nulkvote i område 24, grænse mellem 2,960 og 4,635 ton for kommercielt fiskeri i område 22-23 

Bestanden af torsk i den vestlige Østersø forbliver under det kritiske referencepunkt. ICES advarer om at antallet nytilkomne, unge fisk tilgængelige for fiskeriet i 2018 og 2019 har været det laveste siden vi begyndte at have data på det, og advarer om, at bestanden blive betydeligt reduceret, hvis det ikke ændrer sig i de kommende år vil. For vestlige torsk i Østlige Østersø (områder 24 hvor der både forekommer torsk fra østlige og vestlige bestande), anbefaler ICES Nulkvote for at overholde den nulfangst, der er anbefalet for den østlige baltiske torsk. For områder 22-23, anbefaler ICES en grænse mellem 2,960 og 4,635 ton for kommercielt fiskeri.

Kort over Østersøen, der viser FAO områder Kilde: http://www.fao.org/fishery/area/Area27/en