Discards

Discarded fish on deck of North Sea trawler. © Greenpeace / Julian Germain

Discarded fish on deck of North Sea trawler. © Greenpeace / Julian Germain

 

Sommige vormen van visserij zijn niet selectief, wat resulteert in het verspillen van tientallen miljoenen vissen in de Europese wateren elk jaar. Schattingen in 2011, laten zien dat er 1,7 miljoen ton vis per jaar over boord ging! Grote aantallen jonge vis worden gedood voordat ze de tijd hebben gehad om te paaien, en laagwaardige of ongewenste vissen (waarvan er veel ook kwetsbare soorten zijn) worden dood of stervend teruggegooid.

Het teruggooiverbod (Landing Obligation) is in 2013 geïntroduceerd als onderdeel van het hervormde GVB om een ​​einde te maken aan deze onnodige verspilling van vis en om het gebruik van selectievere visserijmethoden te stimuleren. Deze nieuwe wet vereist dat bijna alle vangsten (voor vis met vangstbeperkingen of die in de Middellandse Zee met minimumreferentiegroottes) worden opgeteld tegen quota en vervolgens worden aangeland. Het verbod wordt geleidelijk ingevoerd tussen 2015 en 2019.

Er zijn echter rapporten die suggereren dat het teruggooien nog steeds aan de gang is en dat de selectiviteit niet aanzienlijk wordt verbeterd, de vangstgegevens minder betrouwbaar worden en de regeringen onvoldoende toezicht houden op zee om ervoor te zorgen dat de nieuwe wetten worden nageleefd.

 

  1. COM (2011). Commission Staff Working Paper Impact Assessment accompanying the document Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Common Fisheries Policy [repealing Regulation (EC) N° 2371/2002]. 
  2. Our Fish (2018), Thrown Away: How illegal discarding in the Baltic Sea is failing EU fisheries and citizens.